Sånger först publicerade år 1986. Se även Musikåret 1986.

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991