Sånger först publicerade år 1980. Se även Musikåret 1980.

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985