Sånger först publicerade år 1983. Se även Musikåret 1983.

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988