Öppna huvudmenyn

Internationella förbundet religiösa socialister

Internationella förbundet religiösa socialister (eng. International League of Religious Socialists, ILRS), är ett internationellt förbund för religiös socialism, som grundades på 1920-talet. Deras medlemsantal uppgår till 200 000 socialister med olika trosuppfattningar i socialistiska, socialdemokratiska, och arbetarpartier, numer över hela världen, men ursprungligen endast från Europa.

Deras syfte är att verka för globalisering och mänskliga rättigheter, och motverka marginalisering, religiös fundamentalism, och att religionen används som ett verktyg för politisk konservatism.

Styrdokumentet för deras demokratisyn antogs på en kongress 2000, påverkad av Sustainable Democracy: Policy for Government by the People in the 21st Century, en skrift av Justitiedepartementet, svenska regeringen (SOU 2000:1). Senaste kongresserna hölls 2003 i Luzern, Schweiz och 2006 i Oslo, Norge, 2009 i Córdoba, Spanien och 2012 i Stockholm, Sverige .

Publicerar sin tidskrift Faith kvartalsvis.

Bland medlemmarna kan nämnas Socialdemokrater för tro och solidaritet. Nuvarande president är Cecilia Dalman Eek, Sverige och ekonomisk sekreterare är Johan van Workum, Nederländerna. Samarbetspartner med Socialistinternationalen och dess medlemmar "för att uppnå gemensamma mål".

Externa länkarRedigera