Den här artikeln ingår i Wikipedias
serie om socialism
Ideologier

Marxism
Socialdemokrati
Reformism
Demokratisk socialism
Kommunism
Syndikalism
Autonomism
Frihetlig marxism
Frihetlig socialism
Funktionssocialism
Gillesocialism
Luxemburgism
Marknadssocialism
Marxism-deleonism
Religiös socialism
Utopisk socialism

Politiska partier

Socialistiska partier
Komintern
Socialistinternationalen (EU)

Religiös socialism är en term som används för att beskriva olika former av socialism som bygger på religiösa värderingar. Flera stora religioner innehåller idéer om samhället som är kompatibla med socialistiska principer och därför har socialistiska rörelser bildats inom dessa religioner.

Exempel på religiös socialism: