Infanteribrigad 59

typförband i svenska armén

Infanteribrigad 59, förkortat IB 59 var ett typförband i svenska armén.

Organisation och taktik har kontinuerligt förändrats. De svenska brigaderna förnyades och förbättrades vart tionde år, vilket översikten nedan visar. Organisationsförändringar och tillförsel av nya vapen skedde dock under hela den 10-årsperiod som organisationen var i bruk.

Infanteribrigadens organisationRedigera

 • Brigadledning
 • Spaningskompani
 • Tre skyttebataljoner:
  • Tre skyttekompanier
  • understödskompani
  • trosskompani
 • Understödsbataljon:
  • pansarskyddskompani
  • tungt granatkastarkompani
  • stormkanonkompani
  • luftvärnskompani
  • ingenjörskompani


Rörlighet och transporterRedigera

 • Huvuddel av truppen - Cykeltolkning efter traktor
 • Kompaniunderhåll - Traktor (få lastbilar)
 • Bataljonsunderhåll - Traktor, lastbil, terrängbil.
 • Brigadunderhåll - Lastbil

Eldkraft mot oskyddad truppRedigera

Eldkraft mot pansarfordonRedigera

Eldkraft mot flygRedigera

 • Skyttekompaninivå - Inget
 • Skyttebataljonsnivå - Luftvärnskulspruta (Lvksp) på vissa fordon
 • Infanteribrigadnivå - Lvksp, 20 mm luftvärnsautomatkanon (Lvakan m/40)

Se ävenRedigera