Infanteribrigad 59

typförband i svenska armén
(Omdirigerad från IB 59)

Infanteribrigad 59, förkortat IB 59 var ett typförband i svenska armén.

Försöksverksamheten med Infanteribrigad 49R gav arméledningen underlag för en ny brigadorganisation, Infanteribrigad m/59. Den infördes genom 1958 års försvarsbeslut. Det dröjde troligen till mitten av 1960-talet innan samtliga infanteribrigader ombildats. Omorganisationen innebar att eldkraften förstärktes och stridsuthålligheten ökades genom en förstärkt underhållsorganisation och ny personlig utrustning, bl.a. fältuniform m/58 och m/59. Skyttesoldatens beväpning utgjordes nu av automatgevär och kulsprutepistol. Fler bärbara radiostationer förbättrade stridsledningen på alla nivåer och förmågan till fältarbeten, framför allt förbindelsearbeten förbättrades också.

De tidigare fristående kompanierna sammanfördes i en understödsbataljon och slutligen försvann hästarna (i stort sett) ur infanteriets organisation. Personalstyrkan uppgick till 4 675 man

Den tunga materielen uppgick till sammanlagt 119 stycken kulsprutor m/58, 24 8 cm raketgevär, 96 8,4 cm granatgevär, 18 8 cm granatkastare, 18 9 cm pansarvärnspjäser (infördes efter hand), 16 12 cm granatkastare, 18 20 mm luftvärnsautomatkanoner och 6 stycken stormartillerivagnar eller stormkanonvagnar. [1]

Infanteribrigadens organisationRedigera

 • Brigadledning
 • Spaningskompani
 • Tre skyttebataljoner (915 man) :
  • bataljonsstabskompani
  • Tre skyttekompanier med tre skytteplutoner och en granatgevärspluton
  • understödskompani med bl.a. två pansarskyddsplutoner, en 8 cm granatkastarpluton och en stormpionjärpluton
  • trosskompani
 • Understödsbataljon (757 man) :
 • Underhållsbataljon (602 man)


Rörlighet och transporterRedigera

 • Huvuddel av truppen - Cykeltolkning efter traktor
 • Kompaniunderhåll - Traktor (få lastbilar)
 • Bataljonsunderhåll - Traktor, lastbil, terrängbil.
 • Brigadunderhåll - Lastbil

Eldkraft mot oskyddad truppRedigera

Eldkraft mot pansarfordonRedigera

Eldkraft mot flygRedigera

 • Skyttekompaninivå - Inget
 • Skyttebataljonsnivå - Luftvärnskulspruta (Lvksp) på vissa fordon
 • Infanteribrigadnivå - Lvksp, 20 mm luftvärnsautomatkanon (Lvakan m/40)

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera