Hydrolys (från grekiska hydro- (vatten) och lysis (klyvning)) är en kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att en vattenmolekyl har adderats.

Hydrolysen kan katalyseras i närvaro av en syra (sur hydrolys) eller en bas (basisk hydrolys). Man kan också använda vissa enzymerhydrolaser – vilket kan ge ytterst specifik hydrolys.

Alkalisk esterhydrolysRedigera

Sönderdelning av en ester med hydroxidjoner (alltså basisk miljö) kallas alkalisk esterhydrolys, trots att vatten inte tas upp. Denna reaktion kallas även för förtvålning, eftersom tvål kan bildas.

Oorganisk hydrolysRedigera

Salter som löses i vatten är också en form av hydrolys.[1] I detta fall bryter vattnet jonbindningarna mellan jonerna i saltet och dipol-jonbindning uppstår mellan vattnet och jonerna.

Ett exempel på detta är när natriumklorid löser sig i vatten:

 

En form av annan form av oorganisk hydrolys är protolys av syror.[2] Vid protolys av syror binder vatten tillfälligt in i syran för att sedan bryta den kovalenta bindningen mellan syran och vätet.

 

KällorRedigera

  1. ^ ”Hydrolysis”. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrolysis. Läst 16 mars 2021. 
  2. ^ ”hydrolys”. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hydrolys. Läst 16 mars 2021.