Amylas är en grupp enzymer som spjälkar kolhydrater, genom att katalysera hydrolys av α-1,4-glykosidbindningar mellan monosackarider i stärkelse och glykogen[1][2]. Reaktionen resulterar i att substratmolekylerna sönderfaller i fragment om två glukosmolekyler, maltos, alternativt enstaka glukosmolekyler eller oligosackarider[1][2].

Amylasmolekyl av människosaliv. Kalciumjoner syns i grått och kloridjoner i grönt.

Amylas spelar en avgörande roll i matspjälkningsprocessen hos människor och andra däggdjur. Enzymen finns i saliven och påbörjar nedbrytning redan i munhålan, och utsöndras från pankreas (bukspottskörteln) till magsäcken där nedbrytningen kan fortsätta[1][2][3].

Kornets, och under mältningen bildade, amylaser används vid tillverkning av öl och sprit, för att omvandla stärkelse från malt, korn, majs, ris eller potatis till jäsbar maltos.[4]

Referenser Redigera

Noter Redigera

Tryckta källor Redigera

  • Olav, Sand; Sjaastad, V. Øystein; Haug, Egil; Bjålie, Jan G.; Bolinder-Palmér (översättning); Grönwall, Karin (översättning); Olsson, Kristina (översättning) (2006) Människokroppen: Fysiologi och anatomi. Andra upplagan. Liber ISBN 978-91-47-08435-7