Hydrolaser är en enzymklass vars medlemmar katalyserar hydrolysreaktioner – till exempel sönderdelning av protein till fria aminosyror.

KlassificeringRedigera

Hydrolaser är klassificerade som EC 3 enligt EC-nummer classification of enzymes. Hydrolaserna kan vidare delas upp i flera underklasser baserat på vilken typ av bindning de är aktiva på: