Husby-Sjuhundra kyrka

kyrkobyggnad i byn Husby i Husby-Sjuhundra socken

Husby-Sjuhundra kyrka är en kyrkobyggnad belägen i byn Husby i Husby-Sjuhundra socken, som nu tillhör Husby, Skederids och Rö församling i Roslagens västra pastorat i Uppsala stift. Kyrkan är belägen cirka en mil väster om Norrtälje och cirka en mil öster om Rimbo. Ungefär 150 meter söder om kyrkan rinner Husbyån åt öster innan den utmynnar i sjön Lommaren. I dag ligger kyrkan ett stycke från Lommarens västra strandkant, men den var placerades nära vattnet då den byggdes på 1100-talet[1]. Namnet Husby pekar på att här funnits en kungsgård vars avkastning utgjorde kungens apanage.

Husby-Sjuhundra kyrka
Kyrka
Kyrkans sydvästra sida i juli 2016.
Kyrkans sydvästra sida i juli 2016.
Land Sverige Sverige
Län Stockholms län
Ort Husby
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Uppsala stift
Församling Husby, Skederids och
Rö församling
Plats Husby kyrkväg, 761 91 Norrtälje
 - koordinater 59°44′25″N 18°31′48″Ö / 59.74028°N 18.53000°Ö / 59.74028; 18.53000
Invigd 1100-talet
Bebyggelse‐
registret
21300000004484
Kyrkans nordvästra sida i juli 2016.
Kyrkans nordvästra sida i juli 2016.
Kyrkans nordvästra sida i juli 2016.

Kyrkobyggnaden redigera

Husby-Sjuhundra kyrka är en medeltida salkyrka bestående av ett långhus med rakt avslutat kor i öster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Mitt på södra långsidan finns ett vidbyggt vapenhus med ingång. Ovanpå vapenhuset finns ett kyrktorn där kyrkklockorna hänger. I kyrkorummets kor finns kalkmålningar från 1300-talet.

Tillkomst och medeltida ombyggnader redigera

Nuvarande kyrkobyggnad av orappad gråsten uppfördes vid slutet av 1100-talet och invigdes åt S:t Lars. Eftersom kyrkan ligger nära en kungsgård byggdes den sannolikt av Knut Eriksson, Erik den heliges son. Förmodligen har det tidigare funnits en träkyrka på samma plats. Ursprungligen var kyrkan byggd i romansk stil och hade ett smalare kor som i öster avslutades av en halvrund absid. Vid 1200-talets mitt revs absidkoret och ersattes av nuvarande kor som har samma bredd som kyrkorummet. Intill koret byggdes en sakristia vars innertak försågs med toppigt kryssvalv av stenflis. Under 1400-talet byggdes takvalv i tegel med gotiska inslag. Vid medeltidens slut tillkom ett vapenhus på södra sidan.

Ombyggnader efter medeltiden redigera

Tidigt under kyrkans historia hade ett torn i väster uppförts. År 1728 revs tornet och kyrkan förlängdes med nio meter åt väster. Ombyggnadsarbetet leddes av Conrad Malm som var murarmästare i Stockholm. När klockstapeln blåste omkull 1806 bestämde man sig för att bygga ett klocktorn ovanpå vapenhuset vid kyrkans södra sida. År 1812 färdigställdes tornet vars övre del är byggd av trä. En restaurering genomfördes 1947 efter förslag av arkitekt Ärland Noreen då man hittade obetydliga spår av medeltida kalkmålningar som restaurerades. Ännu en restaurering genomfördes åren 1971 - 1972 under ledning av arkitekt Uno Söderberg då kyrkorummet fick modern armatur.

Inventarier redigera

Bildgalleri redigera

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ Lundin, Eliz: Sverige i kartskisser och texter från 1550-talet sid 36. Från Riksarkivets hemsida, läst 2014-10-14

Tryckta källor redigera

Webbkällor redigera

Vidare läsning redigera

Externa länkar redigera