Öppna huvudmenyn

Halvpansargranat, en granat med tjockt gods i väggarna, avsedd att slå igenom fartygsplåt eller tunt pansar innan brisad. Granattypen är numera föråldrad. Sjömålsgranaten är en modern granat med samma användningsområde.

Granatens spets är massiv, och sprängämne och tändrör är monterade i en urborrning i granatens bakre del. Mängden sprängämne är liten (5-8 % av projektilvikten), och tillsammans med de tjocka väggarna medför detta att splittren blir relativt få och stora. Spetsen är ofta försedd med en kapp av stål under en aerodynamiskt utformad hätta. Kappen bidrar till att hålla ihop projektilspetsen och minska risken för avglidning vid små anslagsvinklar. Halvpansargranater kan vara försedda med spårljus. Granaten liknar pansargranaten, men har större sprängladdning och tunnare väggar vilket ger fler och mindre splitter.