Öppna huvudmenyn

Sjömålsgranat, en granat gjord i specialstål av hård kvalitet, avsedd att tränga igenom fartygsplåt och brisera inne i fartyget. Granaten är avsedd för att bekämpa opansrade eller svagt pansrade fartyg, men kan också användas mot amfibiska pansarfordon. Granaten har ett tändrör i spetsen med en kort fördröjning så att granaten briserar inne i fartyget. Den kan ha spårljus. Granaten tillverkas främst i större kalibrar (57 mm och uppåt).

Sjömålsgranaten är en vidareutveckling av stålgranaten som också användes mot sjömål, men som kunde användas mot markmål om tändröret byttes ut.