Guds folk

term i Gamla testamentet

Guds folk eller gudsfolket, på latin populus Dei, är en term i Gamla testamentet som där syftar på Israels folk såsom Guds egendomsfolk, enligt förbundsformeln "Jag skall göra er till mitt folk och jag skall vara er Gud"[1][2]. I de kristnas Nya testamente används termen om den kristna kyrkan; det gammaltestamentliga gudsfolket betraktas då som en typologisk förebild till det nya förbundet. I delar av Nya testamentet förefaller det som att det tidigare gudsfolket förkastats, i andra som att det har kvar någon grad av särställning[2].

Frasen Guds folk använt om de kristna eller den kristna kyrkan är vanlig i kristet språkbruk. Exempelvis blir den som döps "förenad med Guds folk", enligt kyrkohandboken[3].

Guds folk i Bibeln och i den tidiga kyrkanRedigera

Utöver i den ovan nämnda förbundsformeln hittas frasen Guds folk, enligt översättningen Bibel 2000, i Andra Samuelsboken 14:13 där det syftar på kung Davids undersåtar[4] och i Domarboken 2:20, syftande på alla Israels stammar[5]. I dessa texter talar Gud även om Israels folk som "mitt folk". Uttrycket Guds folk återfinns dessutom i det deuterokanoniska tillägget Ester enligt den grekiska texten[6]. Det likvärdiga uttrycket Herrens folk återfinns på fler gammaltestamentliga ställen[7]

I Nya testamentet används frasen ett halvdussin gånger: i Efesierbrevet 1:14[8], Hebreerbrevet 4:9[9] och 11:25[10] och i Första Petrusbrevet 2:10[11]. I Uppenbarelseboken 21:3 står om "hans folk"[12]. Andra Korintierbrevet 6:16 kallar de kristna för "den levande Gudens tempel" och citerar Tredje Moseboken 26:12, "de skall vara mitt folk"[13][14].

Katolska kyrkan och Andra vatikankoncilietRedigera

Inom Romersk-katolska kyrkan ökade användandet av den efter Andra vatikankonciliet under 1960-talet, då särskilt dokumentet Lumen Gentium, konciliets dogmatiska konstitution om kyrkan, lyfte fram termen. Dess andra kapitel är betitlat Om Guds folk, och börjar med en beskrivning av Guds förbund med Israels folk, som ett steg i Guds frälsningsplan och som en förberedelse och förebild till det nya och fullkomliga förbund som skulle slutas i Kristus.[15]

Svenska kyrkans psalmbokRedigera

Psalmer i Svenska kyrkans psalmbok som använder beskrivningen Guds folk eller liknande formuleringar med tydligt samma syftning:

Se ävenRedigera

KällorRedigera

 1. ^ 2 Mos 6:7 inkl. parallellställen, Bibel 2000
 2. ^ [a b] Nationalencyklopedin, gudsfolk [1] (hämtad 2019-11-17)
 3. ^ Dopritualet i Handbok för Svenska kyrkan 2017
 4. ^ 2 Sam 14:13, Bibel 2000
 5. ^ Dom 20:2, Bibel 2000
 6. ^ Est Gr F, Bibel 2000
 7. ^ 4 Mos 11:29, 4 Mos 16:41, Dom 5:11, Dom 5:13, 1 Sam 2:24, 1 Sam 10:1, 2 Sam 1:12, 2 Kung 9:6, 2 Kung 11:17, 2 Krön 23:16, Hes 36:20. Bibel 2000
 8. ^ Ef 1:14, Bibel 2000
 9. ^ Heb 4:9, Bibel 2000
 10. ^ Heb 11:25, Bibel 2000
 11. ^ 1 Pet 2:10 Arkiverad 24 november 2019 hämtat från the Wayback Machine., Bibel 2000
 12. ^ Upp 21:3, Bibel 2000
 13. ^ 2 Kor 6:16, Bibel 2000
 14. ^ 3 Mos 26:13, Bibel 2000
 15. ^ Om kyrkan : lumen gentium : Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution. - 1988 - 3. uppl. / [nyöversättning från den latinska originaltexten av Per Beskow]. - ISBN 91-85530-82-4. Avsnitt 9, "Det nya förbundet och det nya folket".