Herre, dig i nåd förbarma!

(Omdirigerad från Herre, dig i nåd förbarma)

Herre, dig i nåd förbarma är en psalm med fyra verser, författade av Samuel Ödmann år 1798. Sjungs till en melodi som förmodas vara komponerad av Johann Balthasar König.

Publicerad iRedigera

Texten till Herre, dig i nåd förbarma! finns på Wikisource.