En galvanisk cell genererar elektrisk spänning mellan elektroderna. När cellen belastas (strömuttag) sker elektrokemiska reaktioner vid elektroderna som upprätthåller spänningen. Batterier är galvaniska celler. Ett återladdningsbart batteri (ackumulator) är också galvanisk cell men verkar vid uppladdningen som en elektrolytisk cell. Även bränsleceller, där exempelvis vätgas H2 tillförs anoden och syrgas O2 tillförs katoden för att generera elektrisk energi, är galvaniska celler.

Galvanisk cell

Till exempel, i figuren bredvid är lösningarna CuSO4 och ZnSO4. I lösningarna finns var sin metallremsa och mellan dem en saltbrygga eller en porös skiva som förbinder de två lösningarna och tillåter SO42− joner att passera fritt mellan koppar- och zinklösningarna. För att beräkna standardpotentialen går det att slå upp värden för koppar respektive zink och sedan erhålla:

Cu2+ + 2e- ⇌ Cu: E0 = +0,34 V
Zn2+ + 2e- ⇌ Zn: E0 = −0,76 V

Således är den övergripande reaktionen vid strömuttag:

Cu2+ + Zn ⇌ Cu + Zn2+

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera