Voltas stapel var det första elektriska batteriet i modern tid. Det konstruerades år 1800 av italienaren Alessandro Volta. Hans namn återfinns inte bara i denna uppfinning, utan även i måttenheten för elektrisk spänning: volt.

Principskiss av Voltas stapel med sex element.
1. Ett element
2. Kopparskiva
3. Negativa polen för hela stapeln
4. Positiva polen för hela stapeln
5. Filt, papp eller läder indränkt i en svagt sur eller basisk lösning
6. Zinkskiva

Batteriet bestod av en stapel av silver- och zinkskivor med mellanlägg av tyg eller poröst papper indränkt med en elektrolyt. Volta förbättrade senare sitt batteri genom att använda koppar- och zinkelektroder i ett kärl med utspädd svavelsyra och kunde då sönderdela vatten och utfälla ädelmetaller på elektrolytisk väg.[1]

Voltastapeln är till skillnad från brunstensbatteriet beroende av luftens syre och är på så vis en god illustration av zink-luftbatteriets funktionssätt.

KällorRedigera