En saltbrygga används i en elektrokemisk cell som en bro for att tillåta att joner vandrar mellan två lösningar. Stort sett används natriumsulfat (NaSO4) eller kaliumsulfat (K2SO4) (Aq). Saltbryggan innehåller både positivt och negativt laddade joner för att utjämna laddningsskillnaderna som uppstår i en elektrokemisk cell.

En jonbindning som förekommer mellan laddade atomer eller grupper i makromolekyler som i övrigt hålls samman av kovalenta bindningar, till exempel proteiner, benämns också ofta som saltbryggor.

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från norska Wikipedia (bokmål/riksmål), Saltbro, 25 mars 2012.