Aktivitet (även reaktiv massa eller aktiv massa) är inom kemi den reaktiva substansmängden vid en reaktion.

Aktiviteten kan ses som den effektiva koncentrationen som verkar i en reaktion och är approximativt proportionell med koncentrationen. För att särskilja koncentration och aktivitet av ett ämne X, betecknas koncentrationen [X] och aktiviteten {X}. Koncentration betecknas ofta med c samt aktivitet med a.

Aktiviteten av ett ämne X kan beskrivas som det aktuella tillståndet för detta ämne jämfört med ett tänkt standardtillstånd för samma ämne.

Några minnesreglerRedigera

Aktiviteten är förhållandet mellan något tillstånd och motsvarande standardtillstånd.
Aktiviteten för rena fasta, flytande och gasformiga ämnen = 1.
Aktiviteten för lösningar är samma som mätetalet för koncentrationen.

Formell behandlingRedigera

Aktiviteten a kan approximeras med massverkans lag, enligt vilken aktiviteten är proportionell mot koncentrationen   enligt

 

där   är substansens koncentration (mol/dm3) och γ aktivitetskoefficienten. För en reaktion

 

där

      
      

motsvarande reaktionen

 

är produkten av de ingående och producerande ämnenas aktiviteter given av