Logisk sanning kallas en sats inom logiken, som är sann för varje tillordning av sanningsvärden till dess satssymboler. En närbesläktad term är "tautologi". Tautologier kan antingen ses som synonymt med, eller som ett exempel, på logisk sanning.

Deduktion
Tautologi | Kontradiktion
Sann | Giltig | Sund
Modallogik
Logisk sanning | Logisk omöjlighet
Nödvändighet | Möjlighet

Två exempel på logiska sanningar är: Lagen om det uteslutna tredje respektive Kontrapositionsregeln

Referenser

redigera
  • Geoffrey Hunter, Metalogic. An Introduction to the Metatheory of Standard First-Order Logic, MacMillan, London 1971.
  • Georg Henrik von Wright, Logik, Filosofi och Språk, Aldus-Bonniers 1957.
  • SIGMA - En matematikens kulturhistoria, band 5, s. 1777, (eng. red. James R. Newman, svensk red. Tord Hall, 1959). Tryckt 1977 hos Bonniers Grafiska Industrier AB. (c) 1956 Simon and Schuster, Inc, New York. ISBN 91-37-06692-7.