A medför B är generellt synonymt med, att B är en följd av A eller att B har A till förutsättning. Mer preciserat är betydelsen, att det finns en giltig slutledning sådan att slutsatsen B följer av premisserna A.

Härledningsbegrepp
Närliggande begrepp

I formella system sägs A medföra B, om B är en syntaktisk följd av A, det vill säga att A tautologt implicerar B. I modellteorin sägs A medföra B, om A semantiskt implicerar B.

Symboliskt uttrycks, att A syntaktiskt implicerar B som och att A semantiskt implicerar B som .

Se även redigera

Källor redigera

  • Geoffrey Hunter, Metalogic. An Introduction to the Metatheory of Standard First-Order Logic, MacMillan, London 1971.