Fukos är en deoximonosackarid som förekommer i bland annat hemicellulosan xyloglukan, som finns i primärväggen hos de flesta växter. Hög fukoshalt i ett växtmaterial kan användas som indikator på att det finns mycket primärvägg.