Froudes tal är ett dimensionslöst tal, vars storlek avgör om kanalströmningen är subkritisk, kritisk eller superkritisk. Froudes tal är uppkallad efter William Froude.

Frodes tal definieras av följande ekvation:

där

Praktisk tillämpningRedigera

Froudes tal mindre än 1Redigera

Om Froudes tal understiger 1 är kanalen långsamflytande (även kallad strömmande eller subkritisk strömning). Eventuella störningar i systemet fortplantas då uppåt, eftersom våghastigheten överstiger medelhastigheten i sektionen. Det är alltså förhållandena nerströms som styr flödet och vattenståndet. Lutningen (fallet) betraktas som svag. För de flesta öppna diken och större vattendrag är detta normaltillståndet.

Froudes tal större än 1Redigera

Om Froudes tal överstiger 1 är kanalen snabbflytande (även kallad stråkande eller superkritisk). Eventuella störningar i systemet fortplantar sig nedåt, eftersom våghastigheten understiger medelhastigheten i sektionen. Det är alltså förhållandena uppströms som styr flödet och vattenståndet. Lutningen (fallet) betraktas som stark. Detta tillstånd uppkommer vid branta lutningar, till exempel vattenfall.

Froudes tal lika med 1Redigera

Om Froudes tal lika med 1 är strömningen kritisk. Våghastigheten är lika stor som vattnets medelhastighet. Strömningen blir instabil och besitter en del icke önskvärda karakteristiska. Energinivån når här sin lägsta punkt, varför vi får en bestämmande sektion.

Stående vågRedigera

En snabb övergång från snabbflytande till långsamflytade tillstånd resulterar ofta i ett vattensprång (vattenresning). Detta fenomen syns tydligt vid en s.k. stötbotten, som används för att minimera erosionen vid utlopp och anlagda vattenfall.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera