Superkritisk kanalströmning, även benämnt stråkande eller snabbflytande kanalströmning kallas det strömningsförhållande som råder i vattendrag vid brant lutning, till exempel forsar och vattenfall.

DefinitionRedigera

Definitionsmässigt inträder superkritisk strömning när Froudes tal överstiger 1. Då blir vattnets medelhastighet större än våghastigheten, vilket innebär att eventuella strömningsstörningar fortplantas nerströms. Det verkliga vattendjupet i en given längdsektion bestäms alltså av strömningsförhållandena uppströms denna längdsektion. Då är också bottenlutningen stark i vattendraget.

Se ävenRedigera