Verkligt vattendjup innebär inom kanalströmningen det vattendjup som råder i en specifik längdsektion av ett vattendrag, öppet dike eller en kanal. Det mäts vanligen mitt i kanalen från vattenytan ner till kanalbotten.

Är kanalen orensad, räknas djupet från vattenytan ner till den mjuka slambottens överkant, som kan variera stort. I naturliga vattendrag varierar det verkliga djupet mycket på en kort sträcka, något som avsevärt försvårar kanalströmningsberäkningar.

FörväxlingsriskRedigera

Vid praktiska kanalströmningsproblem är det lätt att förväxla det verkliga (uppmätta) djupet med det naturliga djupet. Det är det naturliga djupet som används i flödesdimensioneringar med Mannings formel.

Se ävenRedigera