Infanteri

militär enhet bestående av soldater som strider till fots
(Omdirigerad från Fotfolket)

Infanteriet eller, ålderdomligare, fotfolket eller fotsoldat är det truppslag inom en armé som traditionellt strider till fots. Historiskt sett har infanteriet även förflyttat sig till fots, men genom tiderna har infanteri också använt transportmedel som hästar, pansarfordon, lastbilar och terrängbilar, tåg, flygplan eller helikoptrar - se cykelinfanteri, motoriserat infanteri och mekaniserat infanteri. Själva beteckningen infanteri eller infanteriregemente började man använda under 1600-talet.

Amerikanska infanterisoldater i Irak 2004.
Skellefteå kompani, Västerbottens infanteriregemente, på Gumboda hed cirka 1860.
En tercio från 1600-talet.

Den vapentekniska utvecklingen i världen har förändrat begreppet infanteri, och det kan i vissa fall vara svårt att åtskilja infanteri, "mekaniserade enheter" och pansartrupper.

Historik redigera

Infanteriet särskilde sig under antiken från andra vapenslag, som häststridsvagnar, kavalleri och belägringsvapen. Antikens Grekland och romerska riket hade infanteri med avancerad utrustning och taktik. Under medeltiden började infanteriet i Europa använda pikar för att bekämpa beridna fiender. Musköter med bajonetter utvecklades under tidigmodern tid till ett universellt vapen som var överlägset kavalleriet, och därmed blev infanteriet det dominerande truppslaget fram till andra världskriget, då pansarfordon började dominera slagfältet.

Se även redigera

Externa länkar redigera