Motoriserat infanteri

Bandvagn 206 är ett exempel på fordon som används av motoriserat infanteri.

Motoriserat infanteri är infanteri som förflyttar sig med bilar, bandvagnar eller andra fordon som inte är pansarskyddade, att skilja från mekaniserat infanteri som har pansarfordon. Det motoriserade infanteriet var det första steget mot mekaniserade infanteriet. Motoriserat infanteri har ingen direkt fördel i strid då fordonen inte kan stå emot artilleri och eldvapen. Däremot har motoriserat infanteri en logistisk möjlighet att ta med sig tyngre vapen, som artilleri, granatkastare och tunga kulsprutor.

Se ävenRedigera