Kompaniadjutant är ett befäl som biträder kompanichefen med expedition, materielförvaltning, kassatjänst med mera.

Befattningen som kompaniadjutant var traditionellt höjdpunkten på underofficerskarriären. Vid fältförband (inklusive hemvärnet) motsvaras denna befattning i Sverige av kompanikvartermästare. Motsvarande befattning finns i alla länders arméer, i Wehrmacht kallades befattningen Hauptfeldwebel, i Bundeswehr Kompaniefeldwebel, i US Army First Sergeant, i brittiska armén Company Sergeant Major.

Kompaniadjutanter i Sverige

redigera
Före och under beredskapen Cirka 1970 Tjänsteställningsreformen 1972 Ny befälsordning 1983 Befälsordningen 2009
Utbildningsorganisationen Fanjunkare Rustmästare (yrkesunderbefäl)
Fanjunkare
(plutonsofficer)
(Nivå 6) Löjtnant (OR 8) Förvaltare
Krigsorganisationen Fanjunkare Fanjunkare (reservofficer)
(värnpliktig officer)
Rustmästare (yrkesunderbefäl)
Fanjunkare
(plutonsofficer)
(värnpliktsofficer)
(Nivå 6) Löjtnant (OR 8) Förvaltare

Bildgalleri

redigera

Se även

redigera