Förbundslandsregeringen (ty. Landesregierung) är förbundslandets högsta verkställande myndighet i Österrike. Den består av förbundslandsregeringens chef (österrikisk tyska: Landeshauptmann) och ministrarna (Landesrat). I Wien är kommunstyrelsen (Stadtsenat) samtidigt förbundslandsregering. Antalet ministrar bestäms av förbundslandsförfattningen och varierar mellan 7 och 13.

Österrikes statsskick
Coat of arms of Austria
Denna artikel ingår i en artikelserie
Konstitution
Författningen
Lagstiftande makt
Nationalrådet
Förbundsrådet
Revisionsverket
Ombudsman
Statsskick
Förbundspresidenten
Förbundsregeringen
Förbundskanslern
Minister
Domstolsväsen
Författningsdomstolen
Förvaltningsdomstolen
Regioner
Förbundsländer
Lantdagen
Förbundslandsregeringen
Distrikt
Kommuner
Direkt demokrati
Folkomröstning
Folkinitiativ
Politiska partier
SPÖ, ÖVP, FPÖ, NEOS, PILZ
Övrigt
Europakonventionen
Europeiska unionen
Förenta nationerna
Österrikes författningssamling
Österrike-portalen

Val av förbundslandsregeringen Redigera

Valet av förbundslandsregeringen görs av lantdagen, men utformningen skiljer sig mellan förbundsländerna. Man kan urskilja två principer:

Vanligtvis väljs regeringschefen i en första valomgång och de andra regeringsmedlemmarna i egna valomgångar.

Förbundslandsregeringens chef (Landeshauptmann) Redigera

I motsats till den federala regeringen är förbundslandsregeringens chef överordnad de andra regeringsmedlemmarna. Han förestår förbundslandets regeringskansli (Amt der Landesregierung) och distriktsstyrelserna (Bezirkshauptmannschaft).

Förbundslandsregeringens uppgifter Redigera

Det går att urskilja tre uppgiftsområden för en förbundslandsregering:

  • regeringsärenden, där regeringen självständigt gestaltar politiken och dess utformning genom laginitiativ till lantdagen på de områden där delstaten har lagstiftnings- och beslutanderätt.
  • myndighetsutövning å förbundsstatens vägnar (mittelbare Verwaltung). Statsförvaltningen på regional och lokal nivå utövas till största delen inte av regionala/lokala förvaltningskontor eller –institutioner utan är integrerad i förbundslandsförvaltningen. Undantag är finans-, polis- och armeeförvaltningen.
  • förvaltningsuppgifter på uppdrag av förbundsstaten (Auftragsverwaltung)

Se även Redigera