Lantdagen (ty. Landtag) är ett delstatsparlament i Österrike. Lantdagen väljs enligt samma principer som nationalrådet. Mandatperioden är 6 år i Oberösterreich, annars 5 år. Lantdagen kan upplösas genom eget beslut eller av förbundspresidenten på förslag av förbundsregeringen efter godkännande av förbundsrådet. Antalet ledamöter varierar från delstat till delstat beroende på delstatens författning.

Österrikes statsskick
Coat of arms of Austria
Denna artikel ingår i en artikelserie
Konstitution
Författningen
Lagstiftande makt
Nationalrådet
Förbundsrådet
Revisionsverket
Ombudsman
Statsskick
Förbundspresidenten
Förbundsregeringen
Förbundskanslern
Minister
Domstolsväsen
Författningsdomstolen
Förvaltningsdomstolen
Regioner
Förbundsländer
Lantdagen
Delstatsregeringen
Distrikt
Kommuner
Direkt demokrati
Folkomröstning
Folkinitiativ
Politiska partier
SPÖ, ÖVP, FPÖ, NEOS, PILZ
Övrigt
Europakonventionen
Europeiska unionen
Förenta nationerna
Österrikes författningssamling
Österrike-portalen

Lantdagens uppgifterRedigera

Lantdagens främsta uppgifter är:

  • Val av delstatsregeringen.
  • Val av delstatens representanter i förbundsrådet. Valet sker enligt proportionellt valsystem, d.v.s. att den politiska tillhörigheten av delstatens ledamöter i förbundsrådet återspeglar lantdagens politiska sammansättning. Dock gäller en minoritetsregel som säger att åtminstone en ledamot ska komma från det näststörsta partiet i lantdagen.
  • Lagstiftning inom de områden som inte explicit ingår i förbundsstatens kompetensområde. I enlighet därmed omfattar lantdagens lagstiftningskompetens t.ex. kommunalrätten, natur- och landskapskyddslagstiftningen, plan- och byggrätten, jagd- och fiskerirätten, räddningsväsen m m. Eftersom lantdagen är ett enkammarparlamament har förbundsregeringen möjlighet att lägga in ett suspensivt veto. Lantdagen är också ansvarig för delstatsförfattningen. Delstatsförfattningen får inte strida mot förbundsstatens författning. Vid meningskiljaktigheter mellan förbundsstaten och delstaten angående lagstiftningskompetensen fattar författningsdomstolen beslut. Federal rätt har alltid företräde för delstatsrätt.
  • Beslut om delstatens budget och delstatens årsredovisning.
  • Kontroll av delstatsregeringen och –förvaltningen

UpplösningRedigera

Lantdagen kan upplösas genom eget beslut eller av förbundspresidenten på förslag av den federala regeringen efter godkännande av förbundsrådet.


Se ävenRedigera