I Österrike är distriktet (tyska: politischer Bezirk) statsförvaltningens och delstatsförvaltningens lägsta, d.v.s. lokala förvaltningsenhet och underställt delstatsregeringen. I Österrike finns det 80 landdistrikt och 15 städer med eget statut[förtydliga]. I dessa städer sköter stadsförvaltningen även distriktsuppgifterna.

Österrikes statsskick
Coat of arms of Austria
Denna artikel ingår i en artikelserie
Konstitution
Författningen
Lagstiftande makt
Nationalrådet
Förbundsrådet
Revisionsverket
Ombudsman
Statsskick
Förbundspresidenten
Förbundsregeringen
Förbundskanslern
Minister
Domstolsväsen
Författningsdomstolen
Förvaltningsdomstolen
Regioner
Förbundsländer
Lantdagen
Förbundslandsregeringen
Distrikt
Kommuner
Direkt demokrati
Folkomröstning
Folkinitiativ
Politiska partier
SPÖ, ÖVP, FPÖ, NEOS, PILZ
Övrigt
Europakonventionen
Europeiska unionen
Förenta nationerna
Österrikes författningssamling
Österrike-portalen

Distriktsstyrelsen (Bezirkshauptmannschaft) är inte vald, utan utsedd av delstatsregeringen. Distriktschefen kallas för Bezirkshauptmann/Bezirkshauptfrau.

Till distriktsstyrelsens uppgifter hör områdena:

 • myndighetsutövning beträffande
  • näringsverksamhet
  • vattendomar och trafikdomar
  • skogsbruks- och jaktförvaltning
  • migrationsärenden
 • distriktsläkare och distriktsveterinär
 • socialkontor
 • tillsyn över kommunerna m m

Där det inte finns statliga polismyndigheter är distrikten även ansvariga för den polisiära verksamheten.


Se ävenRedigera