Europeiska systemet för reseuppgifter och resetillstånd

Europeiska systemet för reseuppgifter och resetillstånd (engelska: European Travel Information and Authorisation System, Etias) är ett datasystem som Europeiska unionen har beslutat ska inrättas inom Schengensamarbetet. Alla tredjelandsmedborgare som åtnjuter visumfrihet, men inte innehar uppehållstillstånd eller motsvarande, kommer att behöva ansöka om inresetillstånd genom Etias. Varje ansökan antas ta runt 10 minuter och därefter beviljas inom ett par minuter. Syftet med systemet är att öka kontrollen av olaglig migration och förbättra identifieringen av personer som utgör en säkerhetsrisk.[1] Idag och fram till det är i drift omkring år 2022 behöver tredjelandsmedborgare som åtnjuter visumfrihet inte ansöka om inresetillstånd.

Etias kommer att gälla vid inresa till alla Schengenländer. Det är oklart om systemet även kommer att tillämpas av de EU-länder som står helt eller delvis utanför Schengenområdet, dock planeras det inte gälla resa till Irland.[2] Etias väntas bli obligatoriskt för personer som vill resa till Schengenområdet, och som varken har visum eller uppehållstillstånd, i slutet av 2022.[3] Medborgare i EU, Norge, Schweiz, Island och de fem mikrostaterna kommer inte att behöva det.

Innan Etias inrättas måste lagförslaget från kommissionen (som lades 16 november 2016) godkännas av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Förslaget debatterades under 2017, med bland annat vissa lättnader för kandidatländerna. Det har också varit debatt om Storbritanniens status efter Brexit, med tanke på att brittiska medborgare högst troligt kommer att behöva Etias för resor till EU efter Brexit.[4] Europeiska unionens råd lade fram ett något ändrat förslag den 9 juni 2017,[5] vilket det godkände den 5 september 2018[6] (parlamentet den 5 juli 2018[7]) Lagförslaget publicerades i Europeiska unionens officiella tidning som förordning 2018/1240 den 19 september 2018 och trädde i kraft 20 dagar senare.[8] Delar av förordningen börjar dock gälla först mot slutet av 2022 när Etias väntas bli operativt. I mars 2021 nåddes en överenskommelse mellan Europaparlamentet och rådet om de sista praktiska detaljerna inför genomförandet av systemet.[9][10]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.