Etterretningstjenesten (E-tjenesten, tidigare Forsvarets etterretningstjeneste) är Norges civila och militära underrättelsetjänst. E-tjenesten inhämtar, med hjälp av signalspaning, information utom Norge som angår norska intressen. Informationen bearbetas och analyseras för att ge beslutsunderlag inom områdena utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Chefen för E-tjenesten är underställd norske överbefälhavaren.

Etterretningstjenestens vapen
F/S Marjata

E-tjenesten skapades i samband med att norska exilregeringen etablerade Forsvarets overkommando i London 1942.

Efter kalla krigets slut fick E-tjenesten ett antal nya uppgifter, bland annat underrättelseinhämtning mot internationell terrorism, spridning av massförstörelsevapen och globala miljöproblem.

E-tjenesten har fem fasta spaningsstationer (Fauske och Andöya kring Lofoten samt Vadsö, Vardö och Kirkenes vid ryska gränsen i norr) samt fartyget F/S Marjata för övervakning av militära aktiviteter på Nordkalotten.[1]

Tillsyn över Etterretningstjenesten utövas av EOS-utvalget, ett utskott underställt Stortinget.

Danmark har en motsvarande organisation i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Sverige i Försvarets Radioanstalt (FRA) och Finland i Signalprovanstalten.

 • 1942–1946 Överste Ragnvald Alfred Roscher Lund
 • 1946–1966 Överste Vilhelm Evang
 • 1966–1970 Överste Johan Berg
 • 1970–1975 Överste Reidar Torp
 • 1975–1977 Överste Sven Aage Hauge
 • 1977–1979 Överste Fredrik Bull-Hansen
 • 1979–1985 Konteramiral Jan Ingebrigtsen
 • 1985–1988 Konteramiral Egil Eikanger
 • 1988–1993 Generalmajor Alf Roar Berg
 • 1993–1998 Generalmajor Olav Bjerke
 • 1998–2002 Generalmajor Jan Fredrik Blom
 • 2002–2009 Generalmajor, Torgeir Hagen
 • 2010–2015 Generallöjtnant Kjell Grandhagen
 • 2016-ff Generallöjtnant Morten Haga Lunde

Se även

redigera

Referenser

redigera
 1. ^ Information från Etteretningstjenstens officiella webbplats

Externa länkar

redigera