Öppna huvudmenyn

Arnbergska priset är ett forskningspris som delas ut av den svenska Kungliga Vetenskapsakademien som belöning för gott arbete i de tekniska, ekonomiska eller statistiska vetenskaperna.

PristagareRedigera

 • 2017 Sebastian Axbard, Queen Mary, University of London, " ”för att i avhandlingen ’Crime, Corruption and Development’ ha genomfört kreativa och självständiga analyser av brottslighet i en utvecklingskontext”.[1]
 • 2013 Daniel Aili, Linköpings universitet
 • 2012 Andreas Mueller, Columbia Business School, Columbia University, «for sin forskning på arbeidsløshetens sammensetning».[2]
 • 2011 David Yanagizawa Drott, Stockholms universitet og Harvard Kennedy School USA «för hans analys av de kausala effekterna av propaganda i konfliktsituationer»[3]
 • 2010 Per Rudquist, Chalmers tekniska högskola, «för hans epokgörande bidrag till förståelsen av polära effekter och polaritet i vätskekristaller (LCD), speciellt för upptäckten av de ortokoniska antiferroelektriska materialen, av stor betydelse för moderna bildskärmar».[4]
 • 2009 Robert Östling, Stockholms universitet, «för hans analys av strategisk interaktion mellan begränsat rationella aktörer».[5]
 • 2008 Mika Meitz, Handelshögskolan og University of Oxford «för hans avhandling ’Five contributions to econometric theory and the econometrics of ultra-high-frequency data»[6]
 • 2007 Peter Unsbo, Kungliga Tekniska högskolan «för hans tvärvetenskapliga forskning, utveckling och utbildningsinsatser som skapat ny kunskap och nya metoder att förbättra synen för människor med nedsatt ögonfunktion»[7]
 • 2006 Bård Harstad, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA for sin doktorgrad ”Organizing cooperation”[8]
 • 2005 Jesper Stage for sin doktorgradsavhandling i samfunnsøkonomi om naturressurser i Namibia[9]
 • 2004 Fredrik Gustafsson, Linköpings Tekniska Högskola[10]
 • 2003 Anne-Sophie Crépin «för hennes avhandling om ekonomiska incitament för omställning av jordbruksmark och analyser av ekosystems dynamik»[11]


ReferenserRedigera