Ekonomi

det system som faciliterar produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster inom ett givet område
(Omdirigerad från Ekonomisk)
Mynt av varierande ursprung

Ekonomi (från klassisk grekiska oikos, "hus" och nomos, "lag") är läran om hushållande med begränsade resurser i ett tillstånd av knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov. Vi måste lära oss att hushålla med de resurser, de tillgångar som finns. Eftersom vi lever på ett begränsat klot finns det också begränsat med naturresurser.

Det svenska ordet ekonomi används i vardagligt tal i mycket bred bemärkelse och kan syfta på både system för resurshantering och det vetenskapliga studiet av sådana system. Motsvarande akademiska discipliner är främst nationalekonomi och företagsekonomi.[a]

Studiet av ekonomiRedigera

I akademiska sammanhang studeras ekonomin främst inom disciplinen nationalekonomi, eller i mer avgränsade sammanhang inom företagsekonomi. Ett närbesläktat ämne är ekonomisk historia, som ibland studeras inom ramen för nationalekonomi.[1]

Heterodox ekonomiRedigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av heterodox ekonomi

Heterodox ekonomi studerar allt förutom den ekonomi vilken har samma grundantaganden som den ortodoxa nationalekonomin. Här finner man således den absoluta majoriteten av ekonomivetenskapen.

NationalekonomiRedigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Nationalekonomi

Nationalekonomi studerar både enskilda aktörers beteende (mikroekonomi), liksom ekonomier som en helhet (makroekonomi). Det involverar bland annat teorier om utbud och efterfrågan, räntesatser och internationell handel.

Finansiell ekonomiRedigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Finansiell ekonomi

Traditionellt berör finansiell ekonomi monetära transaktioner, där båda sidorna av ett handelsutbyte utgörs av pengar eller värdepapper.

FöretagsekonomiRedigera

Fördjupning: Företagsekonomi

Företagsekonomi är studier om ett företags ekonomi, och består av bland annat marknadsföring, anskaffning och produktion, organisation, redovisning och ekonomistyrning. I dessa studier ingår studier om företagets omvärld och hur företaget ska positionera sig i denna för att bli framgångsrikt.

Ekonomisk historiaRedigera

Fördjupning: Ekonomisk historia

Inom ekonomisk historia studeras ekonomisk förändring över tiden. Under senare år har statistisk analys av insamlade data blivit allt viktigare. Betydelsefulla händelser i världens ekonomiska historia inkluderar jordbrukets uppkomst och industriella revolutionen.

PrivatekonomiRedigera

Fördjupning: Privatekonomi

Privatekonomi är färdigheten att hantera sitt hushålls ekonomiska resurser.

Evolutionär ekonomiRedigera

Inom evolutionär ekonomi (ibland kallad oortodox ekonomi) studeras ekonomiska förändringsprocesser av främst innovationer och institutioner. Evolutionär ekonomi ligger nära teknikpolitik, ämnet som fokuserar på innovation inom institutionella ramverk. I Sverige har den evolutionära ekonomin kommit att innefattas främst i den ekonomiska historieämnet.

Andra aspekter på ekonomiRedigera

Ekonomiska systemRedigera

Fördjupning: Ekonomiskt system

Ett ekonomiskt system definieras bland annat av betalningsmedel, ägande och lagar.

I vardagligt tal avser ekonomi vanligen hanteringen av resurser genom en penningekonomi, men genom mänsklighetens historia har andra former av ekonomi, exempelvis naturahushållning existerat.

Världens ekonomiRedigera

Fördjupning: Världens ekonomi

Ekonomisk geografi handlar om världens ekonomi, alltså de resurser och värden som finns på jordklotet (och i viss mån i rymden).

Se i-land, u-land, Europas ekonomi, Asiens ekonomi, Afrikas ekonomi, Oceaniens ekonomi, Nordamerikas ekonomi och Sydamerikas ekonomi.

Se ävenRedigera

KommentarerRedigera

  1. ^ Dessa heter på engelska economics respektive business administration alternativt business and management studies.

ReferenserRedigera

  1. ^ Viktor O. Ledenyov; Dimitri O. Ledenyov (2018). Business cycles in economics. Dusseldorf, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN 978-613-8-38864-7 

Externa länkarRedigera