Finansiell ekonomi

gren av nationalekonomi som studerar finansiella eller monetära transaktioner

Finansiell ekonomi är studiet av hur ändliga resurser allokeras över tiden. Traditionellt berör finansiell ekonomi monetära transaktioner, där båda sidorna av ett handelsutbyte utgörs av pengar eller värdepapper. Termen syftar i första hand på den akademiska disciplinen finans, och de två begreppen är i princip utbytbara.

Guldreserv i ett bankvalv hos Federal Reserve i New York, USA.

Ungt ämne i Sverige Redigera

I Sverige är ämnesområdet relativt nytt. Först under 1980-talet blev det ett etablerat ekonomiskt ämne, att jämföra med USA där genombrottet för området kom redan i början av 1950-talet. I USA och Storbritannien är finansiell ekonomi oftast en egen disciplin, medan ämnet i Sverige antingen ligger under nationalekonomi eller företagsekonomi.

Ämnets innehåll Redigera

Ämnesområdet har fyra grundläggande studieområden:

Se även Redigera