Bergsregementet (äldre)

svenskt militärt förband, 1656–1658 och 1674–1719.

Bergsregementet var ett värvat infanteriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1656–1658 och 1674–1719.[1][2]

Bergsregementet
Information
Officiellt namnBergsregementet
Datum1656–1658, 1674–1719
FörsvarsgrenSvenska armén
TypInfanteriet
EfterföljareBergsregementet (yngre)
StorlekRegemente
FörläggningsortStralsund
Befälhavare
RegementschefGustaf Grubbenhielm [a]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Historia

redigera

Det äldsta bergsregementet uppsattes "godewilligen" inom bergslagen 1656 till en styrka av 1400 man i åtta kompanier. Det upplöstes efter freden i Roskilde 1658. Då kriget åter utbröt sommaren samma år, påbjöds regementets återuppsättande, men detta torde inte blivit verklighet före freden i Köpenhamn 1660, och regementet fullständigt upplöstes. Vid krigsutbrottet 1674 påbjöds uppsättandet av ett nytt bergsregemente på 1200 man i tolv kompanier. Under namn av Drottningens livregemente till fot och efter 1693 Malmö regemente var det förlagt först i Malmö, sedan i Stralsund, vid vars uppgivande det till största delen gick förlorat; återstående manskap insattes i det yngre Bergsregementet.[2]

Det äldre bergsregementet hade sin föregångare i den under Karl IX och möjligen tidigare, förekommande "bergsfanan" (rytteri) och "bergsfänickan" (fotfolk), av vilka den förra uppsattes av bergsmännen i Stora Kopparberget mot befrielse från utskrivning; den senare uppsattes 1611, förmodligen av Nora och Linde bergslag, samt förstärktes till 300 man.

Förbandschefer

redigera

Källor

redigera
  1. ^ Kjellander (2003), s. 249
  2. ^ [a b] Bergsregemente i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1904)

Anmärkningar

redigera
  1. ^ Grubbenhielm blev sista chefen för regementet.