Drivmedel, bränsle eller annat energimedium som används för att driva ett fordon eller en farkost.

Definitionen av ett drivmedel är att det används för att få ett fordon eller en farkost att röra sig. Bränslen däremot, är en större kategori. Bränslen kan användas industriellt för att tillverka kemikalier, plast och metaller, bränslen kan användas för uppvärmning, till elproduktion, etc.

Sammanfattningsvis kan sägas att diesel i en buss kan betraktas både som bränsle och drivmedel, men om man bränner lätt eldningsolja (EO1) för uppvärmning av ett hus är det enbart att betrakta som bränsle.

Bensin, diesel och jetbränsle är de för närvarande vanligaste exemplen på drivmedel. Idag blandas dock all handelsbensin i Sverige ut med 5 % etanol, vilket kan komma att höjas till 10 %. Det har också blivit populärt att köpa så kallade etanolbilar som drivs med bränslet E85, som till största delen består av etanol, eller en godtycklig blandning av bensin och etanol. Det produceras också en del bilar som drivs med fordonsgas som består antingen av biogas eller naturgas eller en blandning av de båda. Till skillnad från etanol och biogas är naturgas ett fossilt bränsle, och således inte förnybart. Naturgas ger dock ca. 30% lägre emissioner av koldioxid, och därmed en lägre klimatpåverkan jämfört med bensin. Biogas och naturgas ger även lägre utsläpp av partiklar.

Ett drivmedel som nu är under utveckling, men kan komma att bli populärt i framtiden, är Dimetyleter (DME). Ytterligare alternativ för framtiden är hytan och syntetisk diesel, även kallad FT-diesel, och syntetiskt jetbränsle.