För polygonen deltoid, se Drake (geometri).

Deltamuskel, deltoidmuskel (latin: musculus deltoideus) är en skelettmuskel som omger axeln.

Deltoid, indelad i baksida (posterior) till vänster och framsida (anterior) till höger

Deltamuskeln har sitt ursprung i två ben: framsidan av nyckelbenets (clavicula) laterala tredjedel samt i skulderbladets distala utskott akromion (acromion) och skulderkammens (spina scapulae) bakre kant.

Fästet i form av en kraftig, trekantig sena sitter mitt på överarmsbenets (humerus) laterala sida (tuberositas deltoidea).

Deltamuskeln innerveras av nervus axillaris.

Funktion Redigera

Deltamuskeln verkar över axelleden (articulatio humeri), och är skuldrans starkaste muskel. Dess viktigaste funktioner är:

Deltamuskelns viktigaste antagonister är bland annat musculus latissimus dorsi och musculus pectoralis major.

Idrott Redigera

Inom idrotten så kan nämnas ett antal sporter som kan gynnas av utökad styrka av deltamuskeln, och som exempel kan nämnas Klättring, rodd, simning, boxning, tennis, golf och fäktning.

Styrketräning Redigera

När det gäller isolerande övningar så är de mest effektiva övningarna hantellyft åt sidan och kabellyft åt sidan, men det finns även träningsmaskiner där liknande övningar kan genomföras. Militärpress används oftast vid träning av främre tredjedelen av deltoid.

Se även Redigera

Referenser Redigera

Tryckta källor Redigera

Externa länkar Redigera