Skulderkam, skulderbladskam, (latin: spina scapulae), ett benutskott (spina) som diagonalt korsar övre delen av skulderbladets dorsala sida (facies dorsalis scapulae) och avslutas lateralt i akromion (acromion) som hänger ut över axelleden (articulatio humeri).

Vänster skulderblads baksida.

Skulderkammen avskiljer dess övre fossa (fossa supraspinata) från dess nedre (fossa infraspinata). Kammens konkava översida utgör en del av fossa supraspinata och tjänar som fäste för m. supraspinatus. På liknande vis utgör undersidan en del av fossa infraspinata och kammens mediala del tjänar som m. infraspinatus övre fästen.

Spinan börjar medialt vid skulderbladets vertikala kant med en slät triangulär yta över vilken kappmuskelns (m. trapezius) lägsta laterala fästen glider. Spinans breda, yttre kant består av två "läppar". Kappmuskeln fäster längs med den övre läppen och deltamuskeln (m. deltoideus) längs med den undre.