I människokroppen kan armens eller den övre extremitetens skelett indelas i skuldergördel (cingulum membri superioris) som består av nyckelben (clavicula) och skulderblad (scapula), överarm (brachium) med överarmsbenet (humerus), underarm (antebrachium) som består av armbågsbenet (ulna) och strålbenet (radius) och handen (manus) som kan uppdelas i handlov (carpus), mellanhand (metacarpus) och fingrar (digiti).

Dessa delar ledar till varandra i en serie leder: Axelleden (art. humeri), armbågsleden (art. cubiti), handleden (art. radiocarpea) samt fingrarnas leder.

BenRedigera

SkulderbladRedigera

Skulderblad (scapula)

NyckelbenRedigera

Nyckelben (clavicula)

ÖverarmsbenRedigera

Överarmsben (humerus)

ArmbågsbenRedigera

Armbågsben (ulna)

StrålbenRedigera

Strålben (radius)

HandlovRedigera

Handlov (carpus)

En lätt ramsa att komma ihåg är; She Likes To play Try To Catch Her

MellanhandRedigera

Mellanhand (metacarpus)
  • Ossa metacarpi basis
  • Ossa metacarpi corpus
  • Ossa metacarpi caput

FingrarRedigera

Fingrar (digiti manus)
  • Phalanx proximalis
  • Phalanx media
  • Phalanx distalis
  • Ossa sesamoidea

LederRedigera

Se ävenRedigera