I människokroppen kan armens eller den övre extremitetens skelett indelas i skuldergördel (cingulum membri superioris) som består av nyckelben (clavicula) och skulderblad (scapula), överarm (brachium) med överarmsbenet (humerus), underarm (antebrachium) som består av armbågsbenet (ulna) och strålbenet (radius) och handen (manus) som kan uppdelas i handlov (carpus), mellanhand (metacarpus) och fingrar (digiti).

Dessa delar ledar till varandra i en serie leder: Axelleden (art. humeri), armbågsleden (art. cubiti), handleden (art. radiocarpea) samt fingrarnas leder.

Ben redigera

Skulderblad redigera

Skulderblad (scapula)

Nyckelben redigera

Nyckelben (clavicula)

Överarmsben redigera

Överarmsben (humerus)

Armbågsben redigera

Armbågsben (ulna)

Strålben redigera

Strålben (radius)

Handlov redigera

Handlov (carpus)

En lätt ramsa att komma ihåg är; She Likes To play Try To Catch Her

Mellanhand redigera

Mellanhand (metacarpus)
  • Ossa metacarpi basis
  • Ossa metacarpi corpus
  • Ossa metacarpi caput

Fingrar redigera

Fingrar (digiti manus)
  • Phalanx proximalis
  • Phalanx media
  • Phalanx distalis
  • Ossa sesamoidea

Leder redigera

Se även redigera