Kankas

herrgård i Masku i Finland

Kankas (finska: Kankainen) är en by och egendom i Masko kommun Egentliga Finland.

Kankas gård
Kankas gård (ur Finland i ord och bild, tryckt i Stockholm 1901)

Kankas är ett åldrigt herresäte i Masko socken i sydvästra Finland och tillhörde från mitten av 1500-talet den yngre grenen av ätten Horn af Kanckas. Henrik Klasson Horn, dennes son Karl och sonsönerna Henrik, Klas, Evert och Gustaf tillbragte där en större eller mindre del av sitt liv. År 1729, efter maken Jürgen Johan von Lodes död 1728, köpte Beata Sofia von Bock a.d.H Suddenbach Kankas gård i Masku, där hon också avled år 1739. Mot slutet av 1700-talet ägdes Kankas av hovrättsrådet Nils Fredensköld och av dennes son överstelöjtnanten Nils Fredensköld. 1884 innehades det såsom fideikommiss av före detta underlöjtnanten F. A. V. Aminoff. Ägovidden var på 1800-talet inte synnerligen betydande.

Slottets konstruktion med en kvadratisk grundplan är unik i Finland, men förekommer på flera håll i Sverige. [1]

Kankas ägarlängdRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera