Carl Lowisin, född 21 juni 1846 på Edeby i Björkviks socken, Södermanlands län, död 22 november 1910 i Stockholm, var en svensk friherre och militär.

Lowisin blev underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1866, löjtnant i armén och generalstabsofficer 1871, löjtnant vid regementet 1873 och vid Generalstaben samma år, kapten vid Generalstaben 1878 och i regementet 1882, var stabschef vid andra militärdistriktet 1885–1888, blev major vid Generalstaben 1888, överstelöjtnant i Generalstaben och avdelningschef för Generalstabens topografiska avdelning 1892, överstelöjtnant vid Generalstaben 1893, överste i armén 1895 och var överste i Generalstabens reserv 1903–1910. Han invaldes som ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1891. Lowisin blev riddare av Svärdsorden 1887, kommendör av andra klassen av samma orden 1898 och kommendör av första klassen 1902.

Källor redigera