C-peptid är en biprodukt vid kroppens egen produktion av insulin, vars eventuella funktion ej är klarlagd. Man kan mäta nivån av C-peptid i blodet för att ta reda på storleken av endogen (kroppsegen) produktion av insulin, till exempel hos diabetiker.