Bruksdöden

mindre bruk lades ned sent 1800-tal till tidigt 1900-tal
För lågkonjunkturen på 1970-talet, se Stålkrisen.
Silvhytteå ödebruk i Dalarna, nedlagt 1875.
Vallonbruket Bennebol med anor från 1680-talet lades ned 1884.
Engelsbergs bruk, numera på Unescos världsarvslista, lades ned 1919.

Bruksdöden är ett begrepp som syftar på en historisk förändringsprocess, främst i Bergslagen men även på andra bruksorter i landet, som ägde rum under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet, då en mängd mindre bruk lades ned och nya järnverk tillkom.

OmläggningsprocessRedigera

Under 1700-talet hade antalet bruk hållit sig relativt konstant. Antalet stångjärnsbruk ökade från 324 år 1695 till 340 år 1803. Av bruken 1803 låg de flesta i Värmlands, Örebro och Västmanlands län samt i Dalarna och Uppland i nu nämnd ordning. Till följd av den allt hårdare internationella konkurrensen gick en påtaglig bruksdöd fram över Bergslagen under 1870-talet. Koncentrationsprocessen, vilken var en följd av rationaliseringar, ledde till att mängder av små järnbruk och hyttor lades ned, och utan undantag alla bergsmännens hyttor och hamrar. Av Värmlands 79 järnbruk från 1803 hade hälften lagts ned 1870 och 1924 återstod endast sex stycken.[1] Under perioden 1860-1900 minskade antalet hyttor och bruk i Sverige från 428 till 202. Dock ökade produktionen under samma tid till det femdubbla. På 1920-talet fanns i Värmland bara de stora järnbruken kvar: Bofors, Degerfors, Björneborg, Lesjöfors, Storfors, Munkfors, Hagfors, Nykroppa och Finnshyttan.[förtydliga] Idag återstår bara Degerfors, Björneborg och Hagfors, medan några av de andra övergått till eller renodlat annan verksamhet – vapen i Bofors fall [2], rörtillverkning i Storfors [3].

Brukshanteringens omläggning leddes i stor utsträckning av män ur de gamla ofrälse bruksägarfamiljerna: Geijer, Wærn, Burén, Indebetou m.fl.[4] Antingen kunde en koncentration av driften ske till ett befintligt äldre bruk, som Munkfors inom Uddeholmsbolaget eller Sandvik AB i Sandviken. Eller också kunde ett helt nytt järnverk med nästan kontinentala proportioner få ersätta en rad smärre anläggningar, som Domnarvet gjorde inom Stora Kopparbergs Bergslags AB. När Domnarvets järnverk sattes igång nedlades ett tjugotal bruk i trakten och lades efter noggranna överväganden där järnvägen korsar Dalälven. Vid Uddeholmsverken hade bruksbygden utvidgats kraftigt under 1800-talet, men därefter koncentrerades hela produktionen till några få stora anläggningar, och Hagfors och Munkfors blev stadsliknande samhällen.[5]

Tekniska uppfinningar i slutet av 1700-talet gjorde att man i England och andra länder kunde börja använda koks i stället för träkol som energikälla. I Sverige svarade man med att införa en träkolsbaserad variant av lancashireprocessen men den metoden krävde drift i större skala och investeringar vilket de många av de mindre bruken inte klarade av.[6] Vid denna tid började också de tidigare smidesprocesserna att successivt att ersättas av valsning. Vid mitten av 1800-talet utvecklades successivt allt fler nya tekniska metoder för att sänka och styra kolhalten i stål, bland annat Bessemermetoden, inom kort förbättrad av Robert Forrester Mushet(1856) och flera svenska ingenjörer (Karl Johan Laurens Leffler, Göran Fredrik Göransson) samt Martinprocessen (1865). Problemet med fosforhaltig järnmalm löstes med den så kallade Thomasprocessen (1876).[7] Många svenska bruk hade tidigare haft fördel av att de hade tillgång till nästan fosfatfri malm. Konkurrenterna till de svenska järnbruken kunde med den nya metoderna producera stora mängder stål till mycket lägre priser än tidigare; världsproduktionen av stål ökade dramatiskt från 50 tusen ton år 1850 till 28 miljoner ton år 1899. I Sverige dröjde dock till mitten av 1890-talet innan produktionsmängden med de nya metoderna översteg de mängder som erhölls genom de äldre metoderna smältstycketillverkning och härdfärskning. Anläggande av järnvägar bidrog också till att koncentrera produktionen till färre enheter. Totalt sett flerdubblades produktionen av stål, under slutet av 1800-talet, även i Sverige[8][9][10] '

En annan sak som bidrog till bruksdöden var stigande priser på den brännved som användes för att göra träkol, cellullosafabriker och pappersbruk började köpa in stora mängder gran som råvara.[6]

KonsekvenserRedigera

Den stora bruksdöden är beskriven av Selma Lagerlöf i Gösta Berlings saga (1891).[5] Trots bruksdöden gick varken produktionen eller antalet arbetare tillbaka, eftersom det rörde sig om en koncentration till få men stora anläggningar. I själva verket ökade antalet järnbruksarbetare, bruksdöden till trots. I genomsnitt hade bruken på 1850-talet grovt räknat ett par dussin arbetare mot långt över 100 vid sekelskiftet 1900.[11]

Även brukssamhällenas fysiska miljö förändrades, samtidigt som nya typer av industrisamhällen växte fram. Med industrialiseringen steg arbetarbefolkningens antal vid järnverk mycket hastigt, och de gamla en- eller fåfamiljshusen längs bruksgatan räckte inte till. Ännu när Domnarvet byggdes så lät man den första arbetarbebyggelsen få traditionell form med låga fåfamiljshus. Snart tvingades man övergå till ett kasernbyggande för ett betydligt större antal familjer.[12]

Kännetecknande för brukssamhällena var naturahushållningen och den patriarkaliska inställningen gentemot de underlydande. Ingenting av detta ändrades direkt genom bruksdöden, utan kom att dominera fram till sekelskiftet 1900. De fasta bruksarbetarna hade både natura- och sociala förmåner vid sidan om penninglönen.[13]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Hellspong & Frykman 1981, s. 146f
 2. ^ BAE systems.com
 3. ^ Storfors.se Arkiverad 21 september 2008 hämtat från the Wayback Machine.
 4. ^ Carlsson 1962, s. 110
 5. ^ [a b] Åberg 1978, s. 432
 6. ^ [a b] Gerard de Geer: Bergslagsrapsodi, Stockholm, 1951
 7. ^ Byastafetten 7/5 Gränshammar, Sveriges Radio
 8. ^ Bessemer-Mushet Process or Manufacture of Cheap Steel
 9. ^ Martinprocessen, Nordiska familjebok, 1912
 10. ^ Mattias Strand:Törefors masugn 1875-1887,Om en masugns tillkomst och avveckling 2005
 11. ^ Hellspong & Frykman 1981, s. 147
 12. ^ Hellspong & Frykman 1981, s. 152f
 13. ^ Den svenska historien 1983, s. 122

Tryckta källorRedigera

 • Carlsson, Sten, Bonde – präst – ämbetsman. Svensk ståndscirkulation från 1680 till våra dagar. Bokförlaget Prisma: Stockholm 1962
 • Den svenska historien, 13. Emigrationen och det industriella genombrottet. Albert Bonniers förlag: Stockholm 1983
 • Hellspong, Mats & Jonas Frykman, Land och stad. Svenska samhällstyper och livsformer från medeltid till nutid. LiberLäromedel: Lund 1981
 • Åberg, Alf, Vår svenska historia. Natur och kultur: Stockholm 1978

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera