Sandvik Aktiebolag är en global industrikoncern inom verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin, produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Företaget grundades 1862 av Göran Fredrik Göransson i Sandviken i Gästrikland, Sverige. Sandvik har cirka 42 000 anställda (varav cirka 10 000 i Sverige) och försäljning i mer än 160 länder. Omsättningen är omkring 100 miljarder kronor (2018). Sandvik var det första företaget som kommersialiserade Bessemer-metoden. Den första ånghammaren installerades av en engelsk ingenjör och står idag i en park vid Sandviks anläggning i Sandviken. I Sandviken finns omfattande produktion och avancerad materialforskning. Koncernens huvudkontor ligger i World Trade Center i Stockholm.[2] Cirka 5 500 anställda arbetar vid Sandviks anläggningar i Sandviken.

Sandvik Aktiebolag
SANDVIK.svg
Org.nr556000-3468
TypPublikt aktiebolag
Nasdaq NordicSAND
HuvudkontorWorld Trade Center
Stockholm, Sverige
NyckelpersonerJohan Molin
Styrelseordförande
Stefan Widing
Koncernchef VD
BranschTeknisk industri
Antal anställda42 540 – 2018
Historia
Grundat1862
GrundareGöran Fredrik Göransson
Ekonomi
Omsättning 100,07 miljarder SEK
Rörelseresultat 18,689 miljarder SEK
Vinst efter skatt 13,249 miljarder SEK
Tillgångar 118,351 miljarder SEK
Eget kapital 58,518 miljarder SEK
Struktur
AvdelningarSandvik Machining Solutions
Sandvik Mining and Rock Technology
Sandvik Materials Technology
Övrigt
Webbplats/home.sandvik/se
FotnoterStatistik från 2018 års bokslut.[1]

AffärsområdenRedigera

 • Sandvik Machining Solutions tillverkar verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning. Produkterna är av hårdmetall och andra hårda material som diamant, kubisk bornitrid och specialkeramer.
 • Sandvik Mining and Rock Technology[3] levererar maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv - och anläggningsindustrin. Tillämpningsområden är bergborrning, bergavverkning, krossning och sortering, lastning och transport, tunneldrivning och rivning och demolering.
 • Sandvik Materials Technology tillverkar avancerade rostfria stål och speciallegeringar för de mest krävande industrierna. De erbjuder produktformer som rör, stång och band samt produkter för industriell värmning.

HistoriaRedigera

SammanfattningRedigera

 
"AB Sandvik Hard Materials". Fasadskulptur på Sandviks fastighet i Västberga industriområde.

Företaget grundades 1862 under namnet Sandvikens Jernverks AB av Göran Fredrik Göransson som först i världen lyckades använda Bessemermetoden vid stålframställning i industriell skala. Sonen Anders Henrik Göransson var VD 1868–1910. Verksamheten inriktades tidigt på hög kvalitet och vidareförädling, satsning på FoU, nära kontakt med kunderna samt export. En strategi som varit densamma genom åren.

Borrstål för bergborrning fanns på produktprogrammet redan på 1860-talet. Introduktionen på Stockholmsbörsen skedde 1901. Rostfritt stål började tillverkas 1921 och hårdmetall 1942. På 1950-talet började hårdmetallen utnyttjas även i metallbearbetning. År 1951 startades produktion av hårdmetallverktyg i Gimo.

Under 1960-talet genomfördes ett omfattande investeringsprogram vid huvudanläggningarna i Sandviken. 1972 ändrades företagsnamnet till Sandvik AB. En decentraliserad organisation med moderbolag, separata affärsområden, regionala bolag och servicebolag infördes 1984.

Förutom via organisk tillväxt har Sandviks expansion skett genom en rad företagsförvärv under åren. Som exempel från senare tid kan nämnas Kanthal i Hallstahammar, som tillverkar metalliska och keramiska motståndsmaterial samt den finska bergborrmaskintillverkaren Tamrock – båda förvärvade 1997.

1999 avyttrades affärsområdet Saws and Tools och Sandviks verksamhet koncentrerades till tre kärnområden Tooling, Mining and Construction och Specialty Steels. Det tredje affärsområdet bytte den 1 januari 2003 namn till Sandvik Materials Technology (SMT). Man förvärvade tyska Walter (2001) och amerikanska Valenite (2002) som båda tillverkar verktyg i hårdmetall. Flera mindre företagsförvärv inom hårdmetallområdet genomfördes 2004. Nytt distributionscentrum invigdes även för Sandvik Materials Technologys produkter i Holland.

KronologiRedigera

BessemermetodenRedigera

1860-taletRedigera

Företagets specialiteter på 1860-talet var hjulringar för järnvägsvagnar och lokomotiv samt propelleraxlar för ångfartyg. En annan viktig produkt var borrstål för bergborrning. De första agenturerna etablerades i Storbritannien, Frankrike, Norge, Danmark, Ryssland och Tyskland.

 • 1862 Högbo Stål- & Jernwerks AB grundades i Sandviken av G. F. Göransson.
 • 1863 En av Europas största ånghammare togs i drift i Sandviken. (Användes till 1920, sedan 1933 placerad i parken vid huvudkontoret i Sandviken).
 • 1866 Högbo Stål- & Jernwerks AB gick i konkurs.

Sandvikens Jernverks AB 1868Redigera

 • 1868 Företaget nystartades under namnet Sandvikens Jernverks AB. Namnet Sandvik inregistrerades. Per Murén blev dess styrelseordförande och Anders Henrik Göransson dess disponent.

1870-taletRedigera

Kallvalsad U-formad tråd för paraplyspröt blev en storsäljare. Produkten, Sandvik Paragon, tillverkas till 1951.

 • 1872 Sandvik deltog på Moskva-utställningen. Ryssland var den ojämförligt största marknaden under första hälften av 1870-talet.
 • 1876 Deltagande i världsutställningen i Philadelphia i USA. Varunamnet Sandvik användes officiellt för första gången. Första försäljningen av Sandvik-produkter i USA genom agent. Valsning och dragning av tråd påbörjades i Sandviken. Ett verk för kalldragen ståltråd byggdes. Tråd för urindustrin, skruvar, cykelekrar, fjädrar mm producerades.
 • 1879 Disponent A. H. Göransson fick bifall från Kommerskollegium för användning av varumärket "Fisk och Krok".

1880-taletRedigera

 
Sandvikens tjänstemannacorps 1881; Göransson fjärde från vänster.

Mer förädlade produkter introducerades. Västeuropa och USA ökade som marknader - Ryssland minskade. Tillverkning av fjädrar och sömlösa rör i kolstål inleddes.

 • 1883 Kallvalsat och härdat bandstål började tillverkas. G. F. Göransson efterträdde Per Murén som styrelseordförande.
 • 1885 Sandviks första handsåg levererades.
 • 1886 Götvalsverket startades.

1890-taletRedigera

 
Sandvikens Jernverk 1891

1900-taletRedigera

 • 1900 G. F. Göransson avled. A. H. Göransson efterträdde sin far som styrelseordförande och kvarstod som disponent och koncernchef.
 • 1901 Sandvik introducerades på Stockholmsbörsen.
 • 1902 Sandvik började leverera transportband av stål.
 • 1903 Elektrifiering av driften inleddes på allvar.
 • 1907 Ihåligt borrstål för bergborrning började tillverkas.
 • 1909 Första tillverkningen utanför Sverige. Fjädrar till fickur producerades av ett företag i Schweiz som Sandvik förvärvat aktiemajoriteten i.

1910-taletRedigera

1920-taletRedigera

 • 1920 Elektrostål börjar tillverkas. Karl Fredrik Göransson (sonson till G. F. Göransson) efterträdde Tord Magnuson som disponent och koncernchef.
 • 1921 Produktionen av rostfritt stål inleddes.
 • 1924 De första rostfria sömlösa rören lanserades.
 • 1929 Första ljusbågsugnen togs i drift. Karl Fredrik Göransson efterträdde Tord Magnuson som styrelseordförande.

1930-taletRedigera

 • 1930 Elkraft från delägda Lanforsen inkopplades till verksamheten.
 • 1933 Särskild byggnad för elektrisk smältning uppfördes.
 • 1934 Det första stegvalsverket togs i drift.
 • 1937 Södra verken i Sandviken med tråd- och manufakturtillverkning invigdes.
 • 1938 Förvärv av sågbladsfabrik i Italien.

1940-taletRedigera

 • 1942 Varumärket Sandvik Coromant etablerades. Hårdmetallbestyckade bergborrar utvecklades. Dotterbolagen i Italien och Finland startade egen tillverkning.
 • 1943 De första hårdmetallverktygen för metallbearbetning tillverkades.
 • 1944 Hårdmetallbestyckade bergborrar användes för första gången.
 • 1947 Produktionen av Bessemerstål upphörde i Sandviken.
 • 1948 Fabrik för tillverkning av helstångsborrar startades i Sydafrika.
 • 1948 Erik W Forsberg efterträdde Karl Fredrik Göransson som VD och koncernchef.
 
Hårdmetallfabriken i Västberga industriområde i södra Stockholm.

1950-taletRedigera

Keramiska skärmaterial introducerades liksom skarvborrutrustning för borrning av djupa hål.

 • 1950 Varmbandverket och Östra rörverket togs i drift. Därmed inleddes efterkrigstidens stora modernisering av anläggningarna i Sandviken.
 • 1951 Järnsvampverket och ny bergborrverkstad togs i drift i Sandviken.
 • 1951 Tillverkning av hårdmetallprodukter startades i Gimo. Fabrik och kontor invigdes i USA.
 • 1953 Hårdmetallfabriken i Västberga industriområde, Stockholm, färdigställdes. Hårdmetalltillverkning startade i Fair Lawn, USA.
 • 1954 Nytt götvalsverk togs i drift i Sandviken.
 • 1957 Skärhållaren T-max premiärvisades i USA.
 • 1958 Familjen Göranssons roll som dominerande ägare övertogs av Kinneviksgruppen. Vändskärstekniken med utbytbara hårdmetallskär introducerades av Sandvik i Europa.
 • 1958 Wilhelm Haglund efterträdde Erik W Forsberg som VD och koncernchef.
 • 1959 Ny större, elektrisk ljusbågsugn installerades i Sandviken.
 • 1959 Gustaf Söderlund efterträdde Karl Fredrik Göransson som styrelseordförande.

1960-taletRedigera

Stor investeringsaktivitet i Sandviken: Rörverk 60, Pressverk 62, Pressverk 69, Rörverk 60 Rörverk 63, Stegvalsverk 64, Kallvalsverk 61, 63, 64, ljusbågsugn 64, högvakuum ljusbågsugnar 64, Härdverk 65, Rörverk 68 m m.

 • 1960 förre styrelseordföranden, Karl Fredrik Göransson, den siste i familjen Göransson, avled.
 • 1960 Hyttan lades ned.
 • 1961 Fabriker startades i bland annat Indien och Mexiko.
 • 1962 Fabrik invigdes i Brasilien och stort 100-årsjubileum i Sandviken.
 • 1967 Hugo Stenbeck efterträdde Gustaf Söderlund som styrelseordförande.
 • 1967 Arne Westerberg efterträdde Wilhelm Haglund som VD och koncernchef.
 • 1968 Koncernens årsomsättning passerade 1 miljard kr och regionlager etablerades i Singapore.
 • 1969 Först i världen med skiktbelagda hårdmetallskär.

1970-taletRedigera

 • 1970 Sandvik förvärvade Guldsmedshytte Bruks AB.
 • 1971 Fabriker invigdes i USA och Kanada.
 • 1972 Sandvikens Jernverks AB bytte namn till Sandvik AB.
 • 1973 Sandvik förvärvade 2/3 av aktierna i Seco Tools AB.
 • 1976 Hårdmetalltillverkning startades i Japan.
 • 1976 Ragnar Sundén efterträdde Hugo Stenbeck som styrelseordförande.
 • 1979 Hyttan i Guldsmedshyttan lades ned. Därmed upphörde produktionen av tackjärn.
 • 1979 Lennart Ollén efterträdde Arne Westerberg som VD och koncernchef.
 • 1979 Arne Westerberg efterträdde Ragnar Sundén som styrelseordförande.

1980-taletRedigera

 • 1980 Den första Rotoformanläggningen utvecklades. Block Tool-systemet för svarvning introducerades.
 • 1981 Martintillverkningen upphörde i Sandviken och därmed även den malmbaserade ståltillverkningen.
 • 1982 Sandvik övertog tillverkningen av borrstål från Fagersta.
 • 1983 Skanska blev ny storägare efter Kinnevik (den så kallade midnattsräden).
 • 1983 Göran Ahlström efterträdde Lennart Ollén som VD och koncernchef.
 • 1983 Percy Barnevik efterträdde Arne Westerberg som styrelseordförande.
 • 1984 Sandvik fick ny decentraliserad organisation med bland annat moderbolag, separata affärsområden, regionbolag och servicebolag. Avesta Sandvik Tube (Sandvik 25 procent) och Fagersta Stainless (Sandvik 50 procent) bildades.
 • 1984 Per-Olof Eriksson efterträdde Göran Ahlström som VD och koncernchef.
 • 1984 Sandvik börjar använda ett system kallat CAPP ([Computer Aided Process Planning][4])
 • 1985 Representationskontor öppnas i Beijing, Kina.
 • 1986 Sandvik förvärvar alla aktier i Seco Tools AB.
 • 1989 Sandvik avyttrar 38% av aktierna i Seco Tools AB.
 • 1989 Samarbetet med Atlas Copco inom bergborrområdet, som inleddes på 1940-talet, upphör.

1990-taletRedigera

 • 1990 Sandvik förvärvade 25 procent av den finländska bergborrmaskintillverkaren Tamrock. Verktygssystemet Coromant Capto introducerades för svarvning, fräsning och borrning.
 • 1991 Sandvik förvärvade Bahco Verktyg.
 • 1992 Världens största tillverkare av snabbstålsverktyg, CTT Tools, förvärvades.
 • 1994 Sandvik var först i världen att producera diamantbelagda hårdmetallskär i industriell skala. Förvärv av Rysslands största hårdmetallfabrik. Fabrik för hårdmetallverktyg invigdes i Kina.
 • 1994 Sandvik köpte en del av Rör Valsverk i Chomutov, Tjeckien. Det är idag känt som SCPT (Sandvik Chomutov Precision Tubes) och är en viktig fabrik för Sandvik
 • 1994 Clas Åke Hedström efterträdde Per-Olof Eriksson som VD och koncernchef.
 • 1996 Sandvik förvärvade 42 procent av aktierna i Kanthal AB.
 • 1997 Industrivärden gick in som ny stor ägare i Sandvik - näst störst efter FöreningsSparbankens Aktiefonder. Sandvik blev majoritetsägare i Kanthal. Sandvik förvärvade hela Tamrock. Sandvik förvärvade amerikanska snabbstålstillverkaren Precision Twist Drill. Tillverkning av hårdmetallpulver inleddes i Gimo. Ett nytt kallvalsverk invigdes i Sandviken.
 • 1998 Sandvik bildade affärsområdet Mining and Construction. Ett nytt rörverk togs i bruk i Sandviken.
 • 1999 Sandvik sålde affärsområdet Saws and Tools och koncentrerade verksamheten på tre kärnområden. Tooling (Sandvik Coromant, Sandvik CTT och Sandvik Hard Materials), Mining and Construction (Sandvik Tamrock, Driltech Mission, VA-Eimco, Roxon) och Specialty Steels (Sandvik Steel, Kanthal, Sandvik Process Systems).

2000-taletRedigera

 
Sandvik:s huvudkontor i World Trade Center i Stockholm.
 • 2000 Sandvik förvärvade den österrikiska borriggstillverkaren Böhler, den tyska stålbandstillverkaren Hindrichs-Auffermann och det australiska Beltreco, ett servicebolag inom gruvbranschen. En ny enhet för produktion av solida hårdmetallverktyg öppnades i Gimo, Sverige. Guldsmedshytte Bruk avyttrades.
 • 2001 Beslut om nedläggning av trådtillverkningen vid Gusab Stainless i Mjölby, tillverkningen av tätningsringar och slitdelar i hårdmetall i Danmark samt produktionen av maskiner för kolbrytning i Bluefield, USA.
 • 2001 Ett nytt distributionscentrum för hårdmetallverktyg öppnades i Singapore. Beslut av bolagsstämman om återköp av aktier. Förvärv av kross- och sorteringsverksamheten inom Svedala Industri AB. Samägt bolag för borrkronor bildades med amerikanska Smith International (Sandvik 50 procent). Förvärv av majoriteten av aktierna i tyska Walter AG.
 • 2001 Förvärv av nordamerikanska verktygsföretaget Valenite. Första förvärvet i Japan genom köpet av företaget Mazda Earth Technologies varumärke Toyo inom gruv- och anläggningsindustrin. Samarbete inleddes med japanska Furukawa om produkter till gruv- och anläggningsindustrin.
 • 2002 Clas Åke Hedström efterträdde Percy Barnevik som styrelseordförande. Lars Pettersson, efterträdde Clas Åke Hedström som VD och koncernchef. Sandvik startade det tekniska gymnasiet Göranssonska Skolan
 • 2003 Affärsområdet Specialty Steels bytte namn till Materials Technology. I Shanghai invigdes en fabrik för tillverkning av processystem och pressplåtar. Mining and Construction invigde en fabrik i Indien för sammansättning av bland annat mobila krossar. Sandvik Tooling invigde ett nytt kompetenscentrum för materialutveckling i Stockholm.
 • 2004 Flera företagsförvärv gjordes inom hårdmetallområdet, bland annat i Tyskland, och ett inom materialhanteringsområdet i Brasilien. Ett nytt distributionscentrum för Sandvik Materials Technology invigdes i Venlo, Nederländerna.
 • 2005 Utbetalning till aktieägarna av cirka fyra miljarder kronor genom inlösen av aktier. Sandvik Smith blev helägt.
 • 2006 Split av Sandvik-aktien: 5:1. Förvärv av finska Metso Powdermet samt av fyra företag inom mineralprospektering: svensk-japanska Hagby-Asahi, australiensiska SDS Corporation och UDR Group samt chilenska Implementos Mineros.
 • 2007 Sandvik startade det tekniska gymnasiet Wilhelm Haglunds Gymnasium
 • 2008 En stor sammansättningsfabrik för gruvutrustning invigdes i Santiago, Chile. Ett forskningscentrum för avancerade legeringar uppfördes i Pune, Indien. Förvärv av bland annat norska Teeness och sydafrikanska Corstor.
 • 2009 Förvärv av brittiska verktygstillverkaren BTA Heller Drilling Systems och österrikiska volframproducenten Wolfram Bergbau und Hütten. En ny enhet för stegvalsning och färdigställning av höglegerade rostfria rör byggdes i Zhenjiang, Kina

2010-taletRedigera

 • 2010 Anders Nyrén efterträdde Clas Åke Hedström som styrelseordförande.
 • 2011 Olof Faxander efterträdde Lars Pettersson som VD och koncernchef.
 • 2012 Huvudkontoret flyttades från Sandviken, där man funnits sedan 1862, till Stockholm.[5]
 • 2015 Johan Molin efterträdde Anders Nyrén som styrelseordförande. Björn Rosengren efterträdde Olof Faxander som VD och koncernchef.
 • 2016 En ny strategi, som fokuserar på decentralisering och beslutsfattande nära kund, introducerades. Nya finansiella mål fastslogs.
 • 2017 Avyttringarna av Process Systems och Mining Systems slutfördes. Avtal tecknades för avyttringarna av svetstrådsaffären och Hyperion.
 • 2018 Sandvik förvärvade franska Metrologic Group, ett mjukvaruföretag inom mätteknik, och avyttrade affären för rostfri tråd.

Samarbete med högskolor och universitetRedigera

Företaget är en av medlemmarna, benämnda Partners, i Handelshögskolan i Stockholms partnerprogram för företag som bidrar finansiellt till högskolan och nära samarbetar med den vad gäller forskning och utbildning.[6] Sandvik har även ingått ett samarbete med Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm som strategisk partner i kunskapsutbytessyfte. [7] Sandvik har även egna gymnasieskolor i Sandviken (Göranssonska skolan), samt Gimo (Wilhelm Haglunds Gymnasium).

KällorRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ”Bokslut & Nyckeltal – Sandvik Aktiebolag”. Allabolag.se. http://www.allabolag.se/5560003468/bokslut. 
 2. ^ Eklind, Anders. ”För dyrt för Saab – men inte för Sandvik”. Arbetarbladet. http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.4624329-for-dyrt-for-saab-men-inte-for-sandvik. 
 3. ^ ”Sandvik Mining - equipment, spare and wear parts, rock tools and services for mining”. mining.sandvik.com. http://mining.sandvik.com/en/. Läst 20 oktober 2016. 
 4. ^ www-01.ibm.com
 5. ^ ”Sveriges Television”. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525082923/http://svt.se/2.126217/1.2520030/sandviken_flyttar_huvudkontor?lid=puff_2520030&lpos=rubrik. Läst 2 september 2011. 
 6. ^ ”www.hhs.se - Näringsliv & samhälle, Handelshögskolans Partnerföretag”. http://www.hhs.se/se/BusinessAndSociety/Partnerprogrammet/Pages/Partnerf%C3%B6retag.aspx. Läst 28 juli 2014. 
 7. ^ ”KTH | Våra strategiska partnerskap”. www.kth.se. Arkiverad från originalet den 2 juli 2017. https://web.archive.org/web/20170702065845/https://www.kth.se/samverkan/partnerskap/strategiska-partners#. Läst 17 maj 2017. 

Externa länkarRedigera