Koks

bränsle av torr­destillerat sten­kol

Koks är den fasta återstoden efter pyrolys av fossilt kol, exempelvis stenkol.

Koks

Framställning, produkt, rester och biprodukter redigera

Vid framställning av koks av stenkol får man bland annat ett mera koncentrerat bränsle, som vid förbränning utvecklar en högre temperatur. Ur bränslet avlägsnas även dels en mängd gaser, som vid förbränning förorsakar obehag, såsom rök och annat, dels en del av det i stenkolet befintliga svavlet.

Vid pyrolysen avgår kolets flyktiga beståndsdelar, såsom kolväten, koloxid och vätgas (som kan användas som bränslen), och återstoden blir porös och består av kol och aska.

Användning redigera

Koks kan användas som bränsle eller som reduktionsmedel i järnframställning.

Historik redigera

Koks kom till användning under den industriella revolutionen och användes till att driva fabriker och de tidiga lokomotiven. Koks användes även under en stor del av 1900-talet för uppvärmning av till exempel bostäder i kokspannor och kokskaminer.

Övrigt redigera

Koks är även en benämning på kokain.[källa behövs]

Se även redigera

Referenser redigera

Litteratur redigera

  • Energiteknik Del 1, Upplaga 3:4, Henrik Alvarez