Koks

bränsle av torr­destillerat sten­kol

Koks är den fasta återstoden efter pyrolys av fossilt kol, exempelvis stenkol. Vid framställning av koks av stenkol får man bland annat ett mera koncentrerat bränsle, som vid förbränning utvecklar en högre temperatur. Ur bränslet avlägsnas även dels en mängd gaser, som vid förbränning förorsakar obehag, såsom rök och annat, dels en del av det i stenkolet befintliga svavlet.

Koks

Vid pyrolys avgår kolets flyktiga beståndsdelar, såsom kolväten, koloxid och vätgas som kan användas som bränslen och återstoden blir porös och består av kol och aska. Koks kan även användas som reduktionsmedel i järnframställning.

Koks kom till användning under den industriella revolutionen, det användes till att driva fabriker och de tidiga lokomotiven. Koks användes även under en stor del av 1900-talet för uppvärmning av till exempel bostäder i kokspannor och kokskaminer.

Koks är även en benämning på kokain.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

LitteraturRedigera

  • Energiteknik Del 1, Upplaga 3:4, Henrik Alvarez