Koks

bränsle av torr­destillerat sten­kol

Koks är den fasta återstoden efter pyrolys av fossilt kol, exempelvis stenkol. Vid pyrolys avgår kolets flyktiga beståndsdelar, såsom kolväten, koloxid och vätgas som kan användas som bränslen. Koks kan också användas som bränsle och består av en hög halt aska och kol. Koks kan även användas som reduktionsmedel i järnframställning. Koks är även ett smeknamn för kokain.

Koks

Koks kom till användning under den industriella revolutionen, det användes till att driva fabriker och de tidiga lokomotiven. Koks användes även under en stor del av 1900-talet för uppvärmning av t.ex. bostäder i kokspannor och kokskaminer.

Se ävenRedigera

LitteraturRedigera

  • Energiteknik Del 1, Upplaga 3:4, Henrik Alvarez