Bo Erik Lindeberg, född 26 april 1897 i Adolf Fredriks församling i Stockholms stad, död 18 juli 1983 i Vaxholms församling i Stockholms län,[1] var en svensk militär.

Bo Lindeberg
Information
Född26 april 1897
Adolf Fredriks församling i Stockholms stad, Sverige
Död18 juli 1983 (86 år)
Vaxholms församling i Stockholms län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenMarinen
Tjänstetid1919–1957
GradÖverste
BefälGotlands kustartillerikår, Vaxholms kustartilleriregemente

BiografiRedigera

Lindeberg avlade studentexamen vid Högre allmänna läroverket å Södermalm i Stockholm 1915. Han avlade marinofficersexamen vid Kungliga Sjökrigsskolan 1919 och utnämndes samma år till fänrik i kustartilleriet, varefter han befordrades till löjtnant 1921. Han tjänstgjorde vid Svea artilleriregemente 1923–1924,[2] studerade vid Kungliga Sjökrigshögskolan 1926–1927 och var kadettofficer vid Sjökrigsskolan 1930–1933. År 1934 befordrades han till kapten, varefter han var chef för 5. kompaniet vid Vaxholms kustartilleriregemente 1935–1938 och chef för 5. kompaniet vid Karlskrona kustartilleriregemente 1938–1939.[3] År 1944 befordrades han till överstelöjtnant, varefter han var bataljonschef vid Karlskrona kustartilleriregemente. Han befordrades 1947 till överste, varefter han var chef för Gotlands kustartillerikår 1947–1951 och chef för Vaxholms kustartilleriregemente 1951–1957.[2]

UtmärkelserRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Sveriges dödbok 1901–2009, DVD-ROM, version 5.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2010).
  2. ^ [a b] Kjellander, Rune (2007). Svenska marinens högre chefer 1700–2005. Chefsbiografier och befattningsöversikter samt Kungl Örlogsmannasällskapets ämbetsmän och ledamöter 1771–2005. Stockholm: Probus Förlag. sid. 114. ISBN 978-91-87184-83-3 .
  3. ^ Hafström, Georg, red (1942). Kungl. Sjökrigsskolan 1867–1942. Del 2. Eskilstuna: J.O. Öberg & Son. sid. 344 .
  4. ^ Kungl. Hovstaterna: Kungl. Maj:ts Ordens arkiv, Matriklar (D 1), vol. 12 (1950–1959), p. 33, digital avbildning.