Lista över biskopsvapen i Svenska kyrkan

Wikimedia-listartikel
(Omdirigerad från Biskopsvapen)

Biskopsvapen har använts i Svenska kyrkan sedan medeltiden. Biskopen kombinerade då sitt eget vapen med stiftets tillsammans med attribut som kräkla, korsstav eller mitra. Efter reformationen avtog bruket för att återtas under andra halvan av 1900-talet återuppstod på initiativ av den heraldiska konstnären Bengt Olof Kälde. Biskopen i Skara stift Sven Danell blev 1963 den förste att få ett vapen enligt den medeltida modellen.

Ärkebiskop Jakob Ulfssons biskops vapen i Nederluleå kyrka.
Biskop Magnus Haraldsson med Skara stifts vapen och sitt eget i hans sigill.

Biskoparna använder en sköld som innehåller både stiftets vapen och biskopens personliga. Det vanligaste är genom kvadrering, det vill säga att skölden delas i fyra lika stora delar där stiftsvapnet placeras i fält 1. och 4. medan det personliga vapnet placeras i fält 2. och 3. Även delade, kluvna och fyrstyckade sköldar förekommer. Kvinnliga biskopar använder en oval sköldform.

Ärkebiskopen i Uppsala och biskopen i Lund lägger sina sköldar på en kräkla och en korsstav i kors, båda av guld. Korsstaven var under medeltiden ett värdighetstecken för en ärkebiskop. För Lunds stift har man behållit detta tecken av historiska skäl. Övriga biskopar lägger sina vapen på endast en kräkla av guld. Samtliga biskopar kröner skölden med en mitra som vanligtvis är av silver med band av guld.

Bildförklaring
Bild på vapnet saknas.
Biskopen hade inget vapen.

Uppsala stift redigera

Uppsala stifts vapen fastställdes 1964 till: I rött fält ett kors av guld.

Ärkebiskopar redigera

Namn Bild Period Blasonering Valspråk
Nathan Söderblom   1914–1931 Kvadrerad 1. och 4. i fält av silver ett rött kors, 3. i blått fält en bild av Trönö kyrka uppskjutande från en genomgående mur allt av silver och 3. i blått fält en ridande Sankt Göran av silver med mundering av guld och i skölden ett utböjt rött kors, dödande en på rygg liggande drake av guld.
Erling Eidem   1932–1950 Kvadrerad: 1. och 4. i fält av silver ett rött kors, 2. i blått fält en ros på en törnstjälk, allt av silver, 3. i blått fält en lilja av silver. Quasi morientes et ecce vivimus.
Yngve Brilioth   1950–1958 Kvadrerad: 1. och 4. i fält av silver ett rött kors, 2. i blått fält en kalk av silver, 3. i blått fält en lagerkrans av silver.
Gunnar Hultgren   1958–1967 Kvadrerad: 1. och 4. i fält av silver ett rött kors, 2. och 3. i blått fält ett från en båt uppskjutande stagat latinskt kors, allt av silver. Caritas aedificat.
Ruben Josefson   1967–1972 Kvadrerad: 1. och 4. Uppsala stifts vapen, 2. och 3. i fält av guld en röd ros.
Olof Sundby   1972–1983 Kvadrerad: 1. och 4. Uppsala stifts vapen, 2. och 3. i fält av silver en röd S:t Olofsyxa. Veritas liberavit nos.
Bertil Werkström   1983–1993 Kvadrerad: 1. och 4. Uppsala stifts vapen, 2. i fält av silver en lax över en medelst vågskuror bildad sänkt bjälke, båda röda, 3. i fält av silver ett genomgående rött fisknät. Faciam vos hominum piscatores.
Gunnar Weman   1993–1997 Kvadrerad: 1. och 4. Uppsala stifts vapen, 2. och 3. blått fält ett balkvis ställt vädurshorn av guld, ovan åtföljt av en sexuddig stjärna av silver. Till Gud är allting.
K.G. Hammar   1997–2006 Kvadrerad: 1. och 4. Uppsala stifts vapen, 2. och 3. i fält av silver en blå örn med gloria av guld uppväxande från en blå stam belagd med tre i bjälke ställda uppåtväxande vinblad av silver. Sanningen skall göra er fria.
Anders Wejryd   2006–2014 Parate viam domini.
Antje Jackelén   2014–2022 Kvadrerad: 1. och 4. Uppsala stifts vapen, 2. och 3. i guld tre gröna ekblad förenade i trepass och däremellan tre röda mantuanska stickkors ordnade radiellt. Gud är större.
Martin Modéus   2022– Kvadrerad: 1. och 4. Uppsala stifts vapen, 2. och 3. delad genom en fjällskura med tre fjäll i silver, vari ett gående blått lejon med röd beväring, och blått, vari ett gudslamm av silver med röd beväring och gloria av guld, bärande en korsstång av guld med en tvåtungad fanduk av silver belagd med ett rött kors. Levande tillsammans med Kristus.

Biskopar redigera

Namn Bild Period Blasonering Valspråk
Tord Harlin   1990–2000 I av rött och blått delat fält en bro av silver, överlagd ett genomgående latinskt kors av guld. Sub cruce lumen.
Ragnar Persenius   2000–2019 Kvadrerad: 1. och 4. Uppsala stifts vapen, 2. och 3. I fält av guld, en nedhängande röd druvklase med ett utväxande vinblad på var sida. Dispensatores gratiae Dei ("Förvaltare av Guds nåd")
Karin Johannesson   2019– Kluven: 1. Uppsala stifts vapen, och 2. I blått en kalk av silver med en ur kalken uppväxande naturlig lilja av guld Kristus förkunnar vi

Linköpings stift redigera

Linköpings stifts vapen fastställdes 1962 till: I rött fält två korslagda nycklar av silver, överlagda en stolpvis ställd kräkla av guld.

Namn Bild Period Blasonering Valspråk
Ragnar Askmark   1959–1980
Martin Lönnebo   1980–1995 Kluven: 1. Linköpings stifts vapen, 2. delad genom inböjt mantelsnitt av rött och silver, vari ett stolpvis ställt rött svärd. O altitudo.
Martin Lind   1995–2011 Kluven: 1. Linköpings stifts vapen, 2. St. Martins mantel formad som ett kors med hål i mitten. Gud är barmhärtig.
Martin Modéus   2011–2022 Kvadrerad: 1. och 4. Linköpings stifts vapen, 2. och 3. delad genom en fjällskura med tre fjäll i silver, vari ett gående blått lejon med röd beväring, och blått, vari ett gudslamm av silver med röd beväring och gloria av guld, bärande en korsstång av guld med en tvåtungad fanduk av silver belagd med ett rött kors. Levande tillsammans med Kristus.
Marika Markovits   2023– (nuvarande) Kvadrerad: 1. och 4. Linköpings stifts vapen, 2. och 3. styckat i blått och rött, ett lejon i guld hållande i sin högra framtass tre sädesax av silver.[1] Fatta mod ge världen liv.[1]

Skara stift redigera

För Sven Danells biskopsvapen 1963 ritades ett stiftsvapen efter äldre förlaga: I blått fält en kräkla och en palmkvist i kors, båda av guld. Skara stifts vapen fastställdes 1969 till: I blått fält en sexuddig stjärna omgiven av en krans av tolv likaledes sexuddiga, mindre stjärnor, allt av silver.

Namn Bild Period Blasonering Valspråk
Sven Danell   1955–1969 Kvadrerad: 1. och 4. I blått fält en kräkla och en palmkvist i kors, båda av guld, 2. och 3. I rött fält ett uppskjutande treberg av silver belagt med ett svart ankare och krönt av ett grekiskt kors av silver. Verbum crucis Dei virtus.
Helge Brattgård   1969–1985 - -
Karl-Gunnar Grape   1985–1989 Kvadrerad: 1. och 4. Skara stifts vapen, 2. och 3. i guld en svart trebent gryta med tre därur uppväxande röda rosor på stjälkar. Adauge nobis fidem.
Lars-Göran Lönnermark   1989–2004 Kvadrerad: 1. och 4. Skara stifts vapen, 2. och 3. i fält av silver ett rött kors, överlagt en kräkla och en palmkvist i kors, båda blå. Herren är herden.
Erik Aurelius   2004–2012 Kvadrerad: 1. och 4. Skara stifts vapen, 2. och 3. i fält av silver ett balkvis ställt svärd, åtföljt ovan av en sexuddig stjärna, allt blått. Deus iustificat impium (Gud gör den gudlöse rättfärdig).
Åke Bonnier   2012– Kvadrerad: 1. och 4. Skara stifts vapen, 2. och 3. i rött en störtad inböjd sparre av silver, åtföljd ovan av ett Kristus-monogram av guld. Ge Jesus äran.

Strängnäs stift redigera

Strängnäs stifts vapen fastställdes 1962 till: I fält av guld en nyckel och ett svärd i kors, båda blå.

Namn Bild Period Blasonering Valspråk
Tord Simonsson   1982–1989 "Kvadrerad: 1. och 4. Strängnäs' stifts vapen, 2. och 3. i blått ett ankare av guld." Såsom Kristi tjänare.
Jonas Jonson   1989–2005 Kvadrerad: 1. och 4. Strängnäs stifts vapen, 2. och 3. i blått fält en kalk av guld ovan åtföljd av ett nattvardsbröd av silver. Pro mundi vita.
Hans-Erik Nordin   2005–2015 Kvadrerad: 1 och 4. Strängnäs stifts vapen, 2. och 3. i blått fält tre balkvis gående strömmar av silver, överlagda med en kruka av guld. Till Gud står vårt hopp.
Johan Dalman   2015– Fyrstyckad. Fält 1. i silver Jehovaordens stjärna med åtta raka strålar av guld och åtta flammor av rött, fält 2. och 3. Strängnäs stifts vapen samt fält 4. i silver en ur eld av rött och guld uppstigande salamander av rött. Följ med och se

Västerås stift redigera

Västerås stifts vapen fastställdes 1949 till: I blått fält ett tillbakaseende gudslamm av silver med röd beväring och med korsgloria av guld, med rött kors, överlagt och med höger framben stödjande en stolpvis ställd korsstav av guld med röd kyrkfana, försedd med tvärstång och fransar av guld.

Namn Bild Period Blasonering Valspråk
Sven Silén   1962–1975 Kvadrerad Beati mundo corde.
Arne Palmqvist   1975–1988 Kvadrerad: 1. och 4. Västerås stifts vapen, och 2. och 3. i fält av guld en röd stolpe belagd med en palmkvist av guld med bladnerven åt sinister. Redemptori obviam (Frälsaren till mötes).
Claes-Bertil Ytterberg   1988–2008 Kvadrerad: 1. och 4. Västerås stifts vapen, 2. och 3. i rött fält ett från ett uppskjutande treberg av silver uppväxande olivträd av silver med blå frukter. Beati Pacifici.
Thomas Söderberg   2008–2015 Kvadrerad: 1. och 4 Västerås stifts vapen, 2. och 3. i blått två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver över ett treberg med tre lågor, allt av guld, belagt med en röd påsklilja. Non turbetur cor vestrum, neque formidet (Känn ingen oro, tappa inte modet).
Mikael Mogren   2015– Kluven: 1. Västerås stifts vapen, 2. i fält av silver, ett blått kors, vars stam är bildad av grenskuror, i korsmitten överlagt med en röd ros med foderblad av guld. Ordet blev människa.

Växjö stift redigera

Växjö stifts vapen fastställdes 1960 till: I rött fält tre avhuggna tonsurerade manshuvuden av silver, ordnade två och ett.

Namn Bild Period Blasonering Valspråk
Sven Lindegård   1973–1991 Kluven: 1. Växjö stifts vapen, 2. i guld tre svarta stickkors ordnade två och en. -
Anders Wejryd   1995–2006 Parate viam domini.
Sven Thidevall   2006–2010 (Thidevall förde stiftets vapen med personligt valspråk) De som sår under tårar skall skörda med jubel.
Jan-Olof Johansson   2010–2015 Kvadrerad: 1. och 4. Växjö stifts vapen, 2. och 3. i blått en stråle av silver och en örn med lyfta vingar av motsatta tinkturer, med röd beväring och hållande en yxa av silver, samt i övre dexter hörn en framskjutande rundel av silver förenad med strålen och belagd med en blå femuddig stjärna. Gaudium omni populo.
Fredrik Modéus   2015– Kvadrerad: 1. och 4. Växjö stifts vapen, 2. och 3. delad medelst ett bågsnitt i silver, vari en blå flygande örn med röd beväring och med en blå rundel i vänster fot, och blått, vari ett gudslamm av silver med röd beväring och gloria av guld, bärande en korsstång av guld med en tvåtungad fanduk av silver belagd med ett rött kors. Sufficit tibi gratia Dei.

Lunds stift redigera

Lunds stifts vapen fastställdes 1960 till: I fält av guld ett balkvis ställt, svart halster med ringskaft uppåt.

Namn Bild Period Blasonering Valspråk
Olle Nivenius   1970–1980 Kvadrerad: 1. och 4. Lunds stifts vapen, och 2. och 3. i rött fält fem rundlar av silver, ordnade tre över två, under en av en vågskura bildad ginstam av silver belagd med två röda bjälkvis i bjälke ställda fiskar. Servite Domino in laetitia.
Per-Olov Ahrén   1980–1992 Kvadrerad: 1. och 4. Lunds stifts vapen, och 2. och 3. i rött, vari en dubbelnyckel och en yxa stolpvis ställda över en stam bildad av en vågskura, allt av guld. Varandra till tjänst.
K.G. Hammar   1992–1997 Kvadrerad: 1. och 4. Lunds stifts vapen, 2. och 3. i fält av silver en blå örn med gloria av guld uppväxande från en blå stam belagd med tre i bjälke ställda uppåtväxande vinblad av silver. Sanningen skall göra er fria.
Christina Odenberg   1997–2007 Kvadrerad: 1. och 4. Lunds stifts vapen, 2. och 3. i blått fält en åsna av silver stående på ett treberg och under en stjärna, allt av guld. Et gaudium vestrum impleatur.
Antje Jackelén   2007–2014 Kvadrerad: 1. och 4. Lunds stifts vapen, 2. och 3. i guld tre gröna ekblad förenade i trepass och däremellan tre röda mantuanska stickkors ordnade radiellt. Gud är större.
Johan Tyrberg   2014– Kvadrerad: 1. och 4. Lunds stifts vapen, 2. och 3. delad medelst en vågskura i blått, vari en lysande lanterna av guld, och silver, vari ett blått ankare med lägg och stock i form av ett latinskt kors. Jordens salt.

Göteborgs stift redigera

Göteborgs stifts vapen fastställdes 1963: I blått fält strålkransen av en sol, i vilken ett liksidigt triangulärt fält inskrivits, båda av guld.

Namn Bild Period Blasonering Valspråk
Bo Giertz   1949–1970 Kvadrerad: 1. och 4. Göteborgs stifts vapen, 2. och 3. i rött fält ett balkvis ställt svärd av silver med fäste av guld överlagt med en uppslagen evangeliebok av silver med snitt av guld. Verbum crucis Dei virtus.
Bertil Gärtner   1970–1991 Kvadrerad: 1. och 4. Göteborgs stifts vapen, 2. och 3. i fält av guld ett rött kristusmonogram. Servus Iesu Christi.
Lars Eckerdal   1991–2003 Kvadrerad: Omnia in nomine Jesu.
Carl Axel Aurelius   2003–2011 Delad: 1. Göteborgs stifts vapen, 2. i fält av silver en blå rundel belagd med en ros av silver belagd med ett rött hjärta varpå ett kors av silver. Christus mihi vita.
Per Eckerdal   2011–2018 Kvadrerad: 1. och 4. Göteborgs stifts vapen, 2. och 3. i silver en av vågskuror bildad blå balk, belagd med en fisk av guld vänd nedåt sinister. Mitt ibland er.
Susanne Rappmann   2018– Kvadrerad: 1. och 4. Göteborgs stifts vapen, 2. och 3. i blått ett ginbalksvis ställt veteax av guld.[2] Vår Gud bär sår.

Karlstad stift redigera

Karlstad stifts vapen fastställdes 1961 till: I blått fält en tvåtungad kyrkfana av silver, belagd med ett svävande rött grekiskt kors med utböjda ändar och hängande från en tvärstång av guld.

Namn Bild Period Blasonering Valspråk
Bengt Wadensjö   1986–2002 Kvadrerad: 1. och 4. Karlstad stifts vapen, 2. och 3. i rött fält ett kors av guld överlagt med en ginbalksvis nedåtflygande duva av silver hållande en olivkvist av guld i näbbet. Med bud om liv.
Esbjörn Hagberg   2002–2016 Kluven: 1. Karlstad stifts vapen, 2. i fält av silver en blå veronica med stjälk och fyra stjälkblad och med blombotten av guld omgärdad av en blå stola belagd på nacken och nederst på vardera änden med ett utböjt kors av guld och försedd med ändfransar av guld. I försoningens tjänst.
Sören Dalevi   2016– Kvadrerad av ett utböjt kors av guld. Fält 1 och 4 Karlstads stifts vapen och fält 2 och 3 i rött en uppslagen bok av silver belagd med en sjuarmad ljusstake och en stolpvis ställd fisk, allt rött.[3] Människa bland människor.

Härnösands stift redigera

Härnösands stifts vapen fastställdes 1976: I blått fält ett liksidigt triangulärt fält, från vars sidor strålknippen utgår, allt av guld och omgivet av en krans av sju femuddiga stjärnor av silver. Mellan 1961 och 1976 fördes ett annat vapen: Sköld medelst skyskura delad av blått, vari en triangel av guld, och av guld, vari en femuddig blå stjärna.

Namn Bild Period Blasonering Valspråk
Arne Palmqvist   1967–1975 Kvadrerad: 1. och 4. Härnösands stifts vapen, och 2. och 3. i fält av guld en röd stolpe belagd med en palmkvist av guld med bladnerven åt sinister. Redemptori obviam (Frälsaren till mötes).
Bertil Werkström   1975–1983 Kvadrerad: 1. och 4. Härnösands stifts vapen, 2. i silver en lax över en medelst vågskuror bildad sänkt bjälke, allt rött, 3. i silver ett genomgående rött fisknät. Faciam vos hominium piscatores.
Bengt Hallgren   1983–1991 Kvadrerad: 1. och 4. Härnösands stifts vapen, 2. och 3. i fält av silver ett patriarkalkors uppskjutande ur en båt och åtföljt av två sexuddiga stjärnor, allt rött. Ut omnes unum sint.
Karl-Johan Tyrberg   1991–2001 Kvadrerad: 1. och 4. Härnösands stifts vapen, 2. och 3. i fält av silver ett blått ankare överlagt ett rött andreaskors. Låt oss bekänna vårt hopp.
Tony Guldbrandzén   2001–2009 Delad: 1. Härnösands stifts vapen, 2. i silver, vari en nattvardskalk åtföljd på dexter sida av en balkvis ställd fisk och på sinister av en stolpvis ställd yxa med utåtvänd egg, allt rött, och blått, vari en uppslagen bok av silver med spännen och snitt av guld och på boksidorna belagd med röda grekiska gemena alfa och omega. Gud verkar – uppmuntra varandra
Tuulikki Koivunen Bylund   2009–2014 Kvadrerad: Charitas foras mittit timorem.
Eva Nordung Byström   2014– Kvadrerad: 1. och 4. Härnösands stifts vapen, 2. och 3. I rött en rundel av guld belagd med en röd fyruddig stjärna uppkommande ur en röd kalk och överlagd en blå andreaskorsställd fyruddig stjärna belagd med en rundel av guld, i sin tur belagd med en störtad blå duva med en grön kvist i näbben. Nu är Guds tid.

Luleå stift redigera

Luleå stifts vapen fastställdes 1966 till: I fält av silver ett blått kors, i första vinkeln åtföljt av två korslagda blå nycklar, den på sinister sida störtad.

Namn Bild Period Blasonering Valspråk
Gunnar Weman   1986–1993 Kvadrerad: 1. och 4. Luleå stifts vapen, 2. och 3. i blått fält ett balkvis ställt vädurshorn av guld, ovan åtföljt av en sexuddig stjärna av silver. Till Gud är allting.
Rune Backlund   1993–2002 Medelst ett bågsnitt delad i 1. Luleå stifts vapen, 2. i blått fält en kalk av guld, varur fyra strömmar av silver flödar upp, två åt vardera sidan sedan nedåt på ömse sidor om kalken. Liv och åter liv.
Hans Stiglund   2002–2018 Medelst ett bågsnitt delad i 1. Luleå stifts vapen, 2. i blått fält en lilja av guld åtföljd på dexter sida av två medelst vågskuror bildade ginbalksträngar av silver och på sinister sida av två medelst vågskuror bildade balksträngar av silver. Gud med oss.
Åsa Nyström
 
2018– Kvadrerad: 1. och 4. Luleå stifts vapen; 2. och 3. i blått fält en björk av silver.[2] Gud verkar i er.

Visby stift redigera

Visby stifts vapen fastställdes 1964: I rött fält ett gudslamm av silver med blå beväring, bärande på en korsstav av guld en blå fana med bård och flikar av guld.

Namn Bild Period Blasonering Valspråk
Tore Furberg   1980–1991 Kvadrerad: 1. och 4. Visby stifts vapen, 2. och 3. i silver ett rött stickkors. Pro Christo legatione.
(För Kristi mission.)
Biörn Fjärstedt   1991–2003 Ut impleam verbum Dei.
(Att jag skall kunna göra Guds ord verkligt).
Lennart Koskinen   2003–2011 I av rött och blått kvadrerat fält ett Sankt Nikolauskors i silver med bård av guld och en gyllene rundel i korsmitten.

Tinkturerna i korset åtskilda av en smal svart sträng: 1. Visby stifts vapen, 2. en kogg av silver med tre svarta sköldar på akterkastellet och i seglet ett blått fält med ett utböjt kors av guld.

In mundo – non ex mundo.
(I världen – inte av världen.)
Sven-Bernhard Fast   2011–2018 Kvadrerad: 1. Visby stifts vapen, 2. och 3. i silver vari ett från en båt uppskjutande latinskt kors över en av en karvskura bildad stam, allt i blått, 4. i guld, vari ett rött kors belagt med en röd jordglob med latitud- och longitudlinjer i guld, i första fältet en genombruten blå droppe belagt med ett blått kors. Ut omnes unum sint.
(Att de alla skall bli ett.)
Thomas Petersson   2018–2022 Delad: 1, Visby stifts vapen och 2. blått med en genomgående bro av silver i två spann, belagd med ett blått gotländskt gårdskors och uppskjutande ur en av en karvskura bildad blå stam.[2] Du är seendets Gud.
Erik Eckerdal   2023– (nuvarande) Kvadrerad: 1. Visby stifts vapen, 2. och 3. i blått ett genomgående fisknät nedkommande till sköldhuvudets nedre gräns och med undertelnen formad som en vågskura, åtföljt i sköldfoten av en fisk, allt av guld, 4. i guld, vari ett rött kors belagt med en röd jordglob med latitud- och longitudlinjer i guld, i första fältet en genombruten blå droppe belagt med ett blått kors.[källa behövs] Duc in altum.
(Lägg ut på djupet.)[1]

Stockholms stift redigera

Stockholms stifts vapen fastställdes 1962 till: I blått fält ett kors, i första vinkeln åtföljt av ett krönt manshuvud, allt av guld.

Namn Bild Period Blasonering Valspråk
Henrik Svenungsson   1988–1998 Kvadrerad: 1. och 4. Stockholms stifts vapen, 2. och 3. i fält av silver en röd hjort med beväring av guld drickande ur en av en vågskura bildad stam, två gånger medelst vågskuror delad i rött och silver. Min nåd är dig nog.
Caroline Krook   1998–2009 Kvadrerad: 1. och 4. Stockholms stifts vapen, 2. och 3. i silver en murad brunn och en lerkruka, båda röda. Var brinnande i anden – tjäna Herren.
Eva Brunne   2009–2019 Kvadrerad: 1. och 4. Stockholms stifts vapen, 2. och 3. i fält, fem gånger medelst vågskuror delat i blått och silver, en ros av guld belagd med ett rött hjärta i sin tur belagt med ett kors av silver Gör inte skillnad på människor.
Andreas Holmberg   2019– Kvadrerad: 1. och 4. Stockholms stifts vapen, 2. och 3. i guld en av gröna latituder och longituder markerad jordglob belagd med en uppåtflygande röd duva, och åtföljd nedan av en av ett inböjt störtat sparrsnitt bildad röd stam. Bli kvar i min kärlek.

Källor redigera

Webbkällor redigera

Tryckta källor redigera

Noter redigera