Bengt Mikael Mogren, född 6 september 1969[2] i Åmmeberg, Hammars församling i Askersunds kommun, är en svensk präst och biskop i Västerås stift.

Biskop
Mikael Mogren
Mikael Mogren 2015-09-06 001.jpg
Mikael Mogren efter biskopsvigningen 2015
KyrkaSvenska kyrkan

StiftVästerås stift
Period2015–
FöreträdareThomas Söderberg

ValspråkOrdet blev människa[1]
Född6 september 1969 (54 år)

Biografi redigera

Mikael Mogren kommer från en lantbrukarfamilj vid norra Vättern. Före studierna arbetade han bland annat som kriminalvårdare.[3] Han har genomgått bebyggelseantikvarisk utbildning i Göteborg och studerat teologi i Uppsala, Tübingen och vid Harvard University. I Egypten skrev han en filosofie magisteruppsats om ungdomsrörelsen i Koptisk-ortodoxa kyrkan.

Mogren prästvigdes 1996 för Strängnäs stift av biskop Jonas Jonson. Som pastorsadjunkt var han placerad i Östertälje församling, Södertälje. Därefter arbetade han med ungdomar och studenter inom Lutherhjälpen, Svenska kyrkan i utlandet och Svenska kyrkans mission. Parallellt undervisade och forskade han vid Uppsala universitet och utsågs 2003 till Årets lärare.

Mogren arbetade 2004-2011 i Helga Trefaldighets församling i Uppsala (med tjänstledighet för att undervisa i dogmatik vid Faculté Protestante i Paris). År 2011-2015 var Mogren stiftsadjunkt i Västerås stift.[4]

Han disputerade i kyrkovetenskap med doktorsavhandlingen Den romantiska kyrkan (Norma förlag 2004). I den behandlar han synen på kyrkan och staten vid 1800-talets början; han tar bland annat upp antisemitiska tankar bland flera romantiska tänkare.

Den 19 maj 2015 valdes han till biskop i Västerås stift och vigdes till biskop i Uppsala domkyrka den 6 september 2015.[5]


Läromässiga ståndpunkter redigera

Mogren är en tydlig företrädare för biblisk teologi, gestaltad genom Guds ord och sakrament. Med förankring i luthersk dogmatik vill han påvisa den kristna trons relevans idag. Kristen tro i nästa generation samt kristet självförtroende är återkommande uppmaningar.{{Källa https://magazin24.se/vastmanland/mote-med-var-biskop-mikael-mogren/ behövs|datum=2023-12}}

Mogren har aktivt tagit ställning för Svenska kyrkans bejakande av samkönad vigsel. I december 2022 berättade Mogren att han avser neka prästkandidater vigning om de inte viger samkönade par. [6]

Förtroendeuppdrag i urval redigera

Som tonåring var Mogren ordförande i Kyrkans Ungdom i Hammars församling. Han har suttit i Sensus' förbundsstyrelse och styrelsen för Arbetets museum, i Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier, ungdomsutskottet i Sveriges hembygdsförbund, Expertgruppen för Europafrågor (Svenska kyrkan) samt varit sekreterare i Nathan Söderbloms Minnesfond. Han har ingått i juryn vid flera internationella filmfestivaler: 2011 var han invald i ekumeniska juryn vid filmfestivalen i Cannes.

Han är hedersordförande i Gamla Askersund (som han grundat) samt ledamot i Teologiska kommittén och kyrkomötet, där han ingår i ekumenikutskottet.[7]. Bland hans många internationella uppdrag ingår Lutherjubileet i Tyskland 2017, då han predikade och föreläste på Kirchentag i Magdeburg.

Mogren är ledamot av Pro Fide et Christianismo samt Kungliga Patriotiska Sällskapet. I biskopsmötet har Mogren ansvar för kontakterna med de ortodoxa kyrkorna.

Bibliografi (urval) redigera

 • Kyrkospel till 200-årsjubileet av Birgittakyrkan i Olshammar 1985
 • Vandring i de vackra flickornas stad. Stadsbeskrivning. Föreningen Gamla Askersund (1988)
 • Natur och kultur i Askersunds kommun. Topografisk karta med natur- och kulturguide, Askersunds kommun (1988)
 • Heidenstam och Sydnärke Årsskrift, Örebro Stadsbiblioteks vänner (1989)
 • Katrineholms kyrka, Kyrkobeskrivning (1993)
 • Ljus långt ifrån. Dikter från Tanzania Missionsaktuellt (1993)
 • Måltid i vila och uppbrott (Wessmans förlag) (1995)
 • Kopterna går i söndagsskola. Att skriva fil mag-uppsats i Egypten Dekanalen (1995)
 • Den romantiska kyrkan (doktorsavhandling) Norma (2004)
 • Fredrika Bremer - föregångare och förebild Gidlunds förlag (tillsammans med Agneta Pleijel, Carina Burman, Ronny Ambjörnsson, 2004)
 • Det fantastiska huset. Svenska kyrkan i New York (2005)
 • Att söka det gemensamma (tillsammans med Jeremy Gerber)(2005)
 • Made in Asia. Kristustolkningar i Asien (Hela Jorden, Svenska kyrkan) (2007)
 • Vem är du? En muslim och en kristen samtalar (tillsammans med Mohamed Omar) Cordia (2008)
 • Kyrkomiljön är ett heligt tecken Svenska kyrkan (2007)
 • Allvarligt talat. En bok om predikan Verbum (2008)
 • Kyrka och kultur Verbum (2008)
 • Prinsessan och Lutherakademien Uppsala stifts herdaminne. Stiftshistoriskt uppslagsverk från missionstid till nyaste tid. Band 1:16, (2009)
 • Orgelpuls. En målares dröm orgelsaga med musik av Tomas Willstedt, Gehrmans musikförlag (2012)
 • Bönen i kroppen i Det handlar om bön Verbum (2010)
 • När änglar kraschlandar Västerås stift 2012
 • Högtidsboken (textbidrag) Verbum (2012)
 • Talade Gud till oss eller var det bara inbillning? förord om Gudsupplevelser, Arne Jernelöv Skara stifshistoriska sällskap (2012)
 • Påskboken (textbidrag) Verbum (2013)
 • Social ekonomi - en teologisk reflektion i Att färdas väl - utredning om Svenska kyrkans roll i välfärden (2014)
 • Livets helighet Verbum (2013)
 • Ljusbärare 2014
 • I Sankt Eriks spår i utställningskatalogen Himlen är här, Uppsala domkyrka (2014)
 • Tusen år till Verbum 2014
 • Hemma i heliga rum Verbum 2015
 • "Uppdrag förtroendevald - Insidan" Verbum (textbidrag) 2015
 • Omvänd till verklighet. Herdabrev till Västerås stift 2015
 • 100 frågor om Gud och 200 svar Verbum 2016
 • Reformationen i Siljansbygden Förord, författare Sune Garmo 2016
 • Johannes Rudbeckius, artikel i Spaning, Västmanlands läns museums och Hembygdsförbunds årsskrift 2017.
 • Ur reformationen kom friheten att förändra essä i katalogen till Reformationsutställningen i Västerås domkyrka, 2017
 • The Wind Bloweth Where it Liseth: The Spirit of God Present With Us artikel i Ruach, Edition 3, 2017
 • Varför har prästen så konstiga kläder? barns frågor om livet döden och kristen tro. Verbum, 2017
 • Kraft och mod. Essäer, 2020
 • Om att be, i boken Jag omfamnar dig - en bönbok, redaktör Jenny Salaj, 2020
 • Ge inte upp! Västerås 2022
 • Liturgical Dress - Garments that speak of God's Beauty, in Men,'s Fashion: an untold story (ed. Ingrid Giertz-Mårtensson), Langenskiölds, Stockholm, 2022.
 • Katedralbygge - ett konkrement, i Blå katedral av Mats Lodén, Gidlunds förlag 2022
 • Leksands kyrka - historia, miljö, inventarier. Förord, Gidlunds förlag 2023

Noter redigera

Externa länkar redigera